PROSINEC 2021

  1. prosince- Hodina s paní logopedkou — třída Koťátek a Žabiček — PŘESUNUTO na 9.12.
  2. prosince — Mikulášská nadílka ve školce od 9 hodin

6. prosince — Předání sponzorského daru u předškoláků od firmy Motor Jikov

8. prosince — Divadlo Sluníčko — „Vánoční zvonková víla« od 9 hodin — 50,-kč

10. prosince — Projektový den s myslivci — v 8.30 hod. Koťátka a Žabičky, v 9. 15 hod. Sluníčka a Broučci

13. prosince — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — Koťátka, Žabičky

15. prosince — Hodina z paní učitelkami ze ZUŠ — Broučci, Sluníčka

16. prosince — Vánoční den ve školce

Od 23. 12. do 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

Těšíme se na Vás v Novém roce v pondělí 3. 1. 2022

LISTOPAD 2021

3. listopadu — Vánoční focení v MŠ

4. listopadu — On-line badatelský den — pokusy — třída Broučků – přesunuto na 16.11

4. listopadu — 4. plavání předškoláků

5. listopadu — Divadlo Bambini — Jak krteček písničku našel 9.00 hod. 50,-kč

9. listopadu — Hodina s logopedkou — třída Sluníček a Broučků — přesunuto na 19. listopadu

10. listopadu — Hudební hrátky s pedagogy ZUŠ — třída Broučků a Sluníček

11. listopadu — 5. plavání předškoláků

11. listopadu — Martinská jízda v MŠ od 16.15 hod.

12. listopadu — Keramika — předškoláci

16. listopadu — On line badatelský den, pokusy- třída Broučků

18. listopadu — Projektový den „Život broučka« — mikroskopování — třídy Broučků a Sluníček

24. listopadu — Vánoční dílna v MŠ — vnitřní akce — ZRUŠENO z epidemiolog. důvodů

29. listopadu — Rozsvícení vánočního stromečku, vánoční jarmark v MŠ — PŘESUNUTO NA PÁTEK 26. listopadu

Vzhledem k doporučení hejtmana Jihočeského kraje a po dohodě se zřizovatelem MŠ bude po dobu prodloužených podzimních prázdnin (25.10.-29.10.), z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, provoz MŠ omezen pouze pro děti obou pracujících rodičů. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ

POZOR!!!

Vážení rodiče,

z důvodu nutnosti prověření možného výskytu Covid 19 v MŠ žádáme ty, kteří si mohou zajistit hlídání, aby v pondělí 18.10. a v úterý 19.10. raději své dítě nechali doma. Pro ostatní bude MŠ otevřena v omezeném provozu s personálem, u kterého je jistota, že se s možnou nakaženou osobou nesetkal. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ

Výskyt Covid 19 v MŠ se neprokázal — od 20. 10. bude běžný provoz v MŠ. Prosíme o dodržování všech protiepidemiologických opatření a vstupu do budovy MŠ pouze s nasazeným respirátorem. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ

Říjen 2021

PÁTEK 1. 10. — Divadlo Zvoneček — „O veliké řepě« — 8.45 hod.                60,-kč

STŘEDA 6. 10. — Keramika — 9. 00 hod., třída Sluníček

ČTVRTEK 7. 10. — 2. Plavání předškoláků v Rezidenci

PÁTEK 8. 10. Policie ČR ve školce — ukázka kynologie

V týdnu od 11. — 15. 10. DRAKIÁDA — den bude vybrán v závislosti na počasí ( děti si přinesou draka do MŠ)

ČTVRTEK 14. 10. Projektový den s Dynamo školičkou

ÚTERÝ 19. 10. Hodina s logopedkou — třída Žabiček a Koťátek

STŘEDA 20. 10. Projektový den „My se hada nebojíme« — třída Sluníček a Broučků (vstupné bude hrazeno z projektu MŠ)          9.00 hod.

ČTVRTEK 21. 10. — 3. plavání předškoláků

PONDĚLÍ 25. 10. Dýňování — odpolední akce pro rodiče a děti — od 15.30 hod.

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny — omezený provoz v MŠ na 1 třídu

Září 2021

Začíná nám nový školní rok 2021/2022

8. září — informační schůzka pro rodiče — 15.45 hod. u Sluníček nebo v případě hezkého počasí na zahradě MŠ

23. září — hodina s paní logopedkou — třída Broučků a Sluníček

30. září — 1. plavání předškoláků

9. srpna — Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v Duhové budově (třída Broučků) v 15. 30 hod.

27. srpna — Komunitně osvětové setkávání s rodiči na téma „Prevence úrazů u dětí předškolního věku a první pomoc« — začátek v 15 hodin v duhové budově ve třídě Broučků. V případě krásného počasí na zahradě MŠ.

Červen 2021

3. června — Výlet dětí z Duhové budovy do ZOO Na Hrádečku a do Obludiště — výlet pořádaný MAS Sdružení růže

7. června — Výlet dětí ze Žluté budovy do ZOO Dvorec

8. června — Projektový den „Myslivost a ochrana přírody«

9. června — Návštěva dalších pedagogů ze ZUŠ u předškoláků — přesunuto na 14. června

10. června — Badatelství s dětmi z Duhové budovy

16. června — Návštěva výstavy v Koželužně — Broučci

16. června — zmrzlina Koťátka

17. června — Rozloučení s předškoláky v MŠ — 9. 30hod., společné focení

18. června — zmrzlina Žabičky, Sluníčka

21. června — Divadlo Zvoneček „Letní pohádka« — 8.45 hod. 60,-kč

22. června — Zahradní show „Veselé šaškování« v 9:15 hod. 50,-kč

23. června — zmrzlina Broučci

28. června — výlet do Třeboně na Vláček Třebonáček a parník — Broučci a Sluníčka

30. června — Komunitně osvětové setkání při příležitostí vítání prázdnin a rozloučení s předškoláky od 15. 30 hod. na zahradě MŠ

Květen 2021

Od 10. května 2021 se otevírá Mateřská škola Nové Hrady pro všechny děti bez povinnosti testování :-).

4. května — Projektový den „Dárek pro maminky« — předškoláci

12. května — Projektový den „Zoubková víla« — předškoláci

13. května — Projektový den « Psí kamarádi«

14. května — Návštěva pedagogů ze ZUŠ — předškoláci

25. května — Fotografování dětí

26. května — Projektový den „Zvířátka ze statku« — děti ze Žluté budovy

Duben 2021

Od 12. 4. 2021 se podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví otevírá Mateřská škola Nové Hrady pouze pro děti, které půjdou v září do základní školy (pro povinné předškolní vzdělávání). Rodiče dětí, kterých se toto týká již byli telefonicky kontaktováni s dalšími informacemi. Tyto děti budou povinně 2x týdně testovány antigenními testy ( v pondělí a čtvrtek nebo individuálně v den nástupu dítěte). Testování bude probíhat ve vyhrazených prostorech v duhové budově. Rodičům bude podle manuálu MŠMT umožněn vstup do MŠ pouze ve dnech, kdy bude povinné testování a pouze s ochranou dýchacích cest a nosu respirátorem. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Kolektiv MŠ

Pro menší děti, které ještě stále nemůžou navštěvovat MŠ jsou v plastovém boxu u kolostavu v MŠ omálovánky a různé pracovní listy. Vyberte si a prosíme, box z obou stran opět uzavřete. Děkujeme a těšíme se brzy ve školce.

22. dubna — hodina s paní logopedkou — předškoláci

27. dubna — Projektový den Canisterapie — předškoláci 50kč/dítě — bude hrazeno z projektového dne

30. dubna — Čarodějnická stezka za zvířátky — projektový den