9. srpna — Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v Duhové budově (třída Broučků) v 15. 30 hod.

27. srpna — Komunitně osvětové setkávání s rodiči na téma „Prevence úrazů u dětí předškolního věku a první pomoc« — začátek v 15 hodin v duhové budově ve třídě Broučků. V případě krásného počasí na zahradě MŠ.

Červen 2021

3. června — Výlet dětí z Duhové budovy do ZOO Na Hrádečku a do Obludiště — výlet pořádaný MAS Sdružení růže

7. června — Výlet dětí ze Žluté budovy do ZOO Dvorec

8. června — Projektový den „Myslivost a ochrana přírody«

9. června — Návštěva dalších pedagogů ze ZUŠ u předškoláků — přesunuto na 14. června

10. června — Badatelství s dětmi z Duhové budovy

16. června — Návštěva výstavy v Koželužně — Broučci

16. června — zmrzlina Koťátka

17. června — Rozloučení s předškoláky v MŠ — 9. 30hod., společné focení

18. června — zmrzlina Žabičky, Sluníčka

21. června — Divadlo Zvoneček „Letní pohádka« — 8.45 hod. 60,-kč

22. června — Zahradní show „Veselé šaškování« v 9:15 hod. 50,-kč

23. června — zmrzlina Broučci

28. června — výlet do Třeboně na Vláček Třebonáček a parník — Broučci a Sluníčka

30. června — Komunitně osvětové setkání při příležitostí vítání prázdnin a rozloučení s předškoláky od 15. 30 hod. na zahradě MŠ

Květen 2021

Od 10. května 2021 se otevírá Mateřská škola Nové Hrady pro všechny děti bez povinnosti testování :-).

4. května — Projektový den „Dárek pro maminky« — předškoláci

12. května — Projektový den „Zoubková víla« — předškoláci

13. května — Projektový den « Psí kamarádi«

14. května — Návštěva pedagogů ze ZUŠ — předškoláci

25. května — Fotografování dětí

26. května — Projektový den „Zvířátka ze statku« — děti ze Žluté budovy

Duben 2021

Od 12. 4. 2021 se podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví otevírá Mateřská škola Nové Hrady pouze pro děti, které půjdou v září do základní školy (pro povinné předškolní vzdělávání). Rodiče dětí, kterých se toto týká již byli telefonicky kontaktováni s dalšími informacemi. Tyto děti budou povinně 2x týdně testovány antigenními testy ( v pondělí a čtvrtek nebo individuálně v den nástupu dítěte). Testování bude probíhat ve vyhrazených prostorech v duhové budově. Rodičům bude podle manuálu MŠMT umožněn vstup do MŠ pouze ve dnech, kdy bude povinné testování a pouze s ochranou dýchacích cest a nosu respirátorem. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Kolektiv MŠ

Pro menší děti, které ještě stále nemůžou navštěvovat MŠ jsou v plastovém boxu u kolostavu v MŠ omálovánky a různé pracovní listy. Vyberte si a prosíme, box z obou stran opět uzavřete. Děkujeme a těšíme se brzy ve školce.

22. dubna — hodina s paní logopedkou — předškoláci

27. dubna — Projektový den Canisterapie — předškoláci 50kč/dítě — bude hrazeno z projektového dne

30. dubna — Čarodějnická stezka za zvířátky — projektový den

Březen 2021

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády České Republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol. Provoz Mateřské školy Nové Hrady je uzavřen tímto usnesením od 1. 3. do 21. 3. 2021. Přejeme všem pevné zdraví a budeme se na vás těšit za 3 týdny.

Do 28. března 2021 se prodlužuje dosavadní stav. Tento stav se nařízením prodlužuje do 11. dubna 2021.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno školské zařízení je na https://eportal.cssz.cz — tentokrát nepotřebujete potvrzení z MŠ.

Vzdělávání distančním způsobem je poskytováno pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Prosíme o zpětnou vazbu v plnění zadávaných úkolů. V případě zájmu rodičů o aktivity pro menší děti, pro které není toto distanční vzdělávání povinné nás kontaktujte na emailu: [email protected]

ÚNOR 2021

3. února — projektový den „Hudební nástroje« — Sluníčka a Broučci

5. února — Hodina s paní logopedkou — Koťátka a Žabičky — přesunuto na 11. února

8. února — Masopust pro děti v MŠ — duhová budova — přesunuto na 9. února

12. února — Projektový den s myslivci

15. — 19. února — jarní prázdniny — omezený provoz na 1 — 2 třídy v duhové budově

Leden 2021

6. ledna — Tři králové v MŠ, prohlídka jesliček v kostele

7. ledna — Logopedická hodina v MŠ — třída Sluníček a Broučků

14. ledna — Ukázka výcviku dravců — v 10 hodin 60kč — přesunuto na 20. ledna

19. a 26. ledna — Pohádková knihovna v MŠ

28. ledna — Projektový den „Pracujeme se dřevem«

PROSINEC 2020

Pondělí 7. prosince — Mikulášská nadílka

Středa 9. prosince — Vánoční focení dětí

Čtvrtek 10. prosince — Divadlo Zvoneček — Vánoční pohádka od 8.45hod. 60Kč — ZRUŠENO

Pátek 11. prosince — Keramika — předškoláci

Úterý 15. prosince — Vánoční den ve školce

Středa 16. prosince — Keramika — předškoláci

UKONČENÍ KARANTENNÍHO OPATŘENÍ V MŠ

Od pondělí 7. 12. 2020 se otevírá duhová budova. Děti se mohou vrátit do MŠ, pokud jejich testy na Covid-19 byly negativní. Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel v MŠ (nošení roušek, dezinfekce rukou). Prosíme také, aby do MŠ chodily jen děti zdravé a pokud se vyskytne v rodině nákaza Covid-19, nevoďte děti do MŠ.

Přejeme všem pevné zdraví a brzký návrat dětí do MŠ.

LISTOPAD 2020

2. — 3. listopadu — Strašidlácké dny v MŠ

12. listopadu — Keramika — Broučci, Sluníčka

19. listopadu — Zamykání zahrádky

20. listopadu — Keramika — Broučci, Sluníčka

26. listopadu — Projektový den — rybáři

Tento rok bohužel kvůli epidemiologické situaci musíme vynechat tradiční listopadové akce jako Martinská jízda, Vánoční dílny pro rodiče a zřejmě i rozsvícení stromečku a Vánoční jarmark v MŠ.