Doplňkové programy

* „Logohrátky« — program zaměřující se na logopedickou prevenci
* „Babka kořenářka« — program se zaměřením na environmentální výchovu
* „Masopustní veselice« — zaměřený na hry, vtip, místní tradice a zvyklosti, sounáležitost se světem, společenským a kulturním prostředím.