Doplňkové programy

  • „Logohrátky« — program zaměřující se na logopedickou prevenci
  • „Babka kořenářka« — program se zaměřením na environmentální výchovu
  • „Masopustní veselice« — zaměřený na hry, vtip, místní tradice a zvyklosti, sounáležitost se světem, společenským a kulturním prostředím.