Doplňkové programy

* „Logohrátky“ – program zaměřující se na logopedickou prevenci
* „Babka kořenářka“ – program se zaměřením na environmentální výchovu
* „Masopustní veselice“ – zaměřený na hry, vtip, místní tradice a zvyklosti, sounáležitost se světem, společenským a kulturním prostředím.