Organizace

* Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna
* v době školních prázdnin je provoz omezen na jednu až dvě třídy
* o vánočních prázdninách je MŠ uzavřena
* v čase letních prázdnin se škola uzavírá na 2 týdny

### Přijímání dětí

* Přijímáme děti od 3 let věku podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. O mateřských školách. Zápis se koná vždy v dubnu na další školní rok. Kriteria pro přijímání dětí, pokud zájem převyšuje kapacitu jsou stanovena Směrnicí pro přijímání dětí.
* Nástup dítěte: nabízíme adaptační program.
* Co dítě potřebuje do školky: pevné bačkorky, pyžamo, náhradní spodní prádlo a ponožky, vhodné oblečení pro pobyt uvnitř i venku, vše označené, aby nedošlo k záměně, vlastní hrneček na pití.

### Režim dne

* Denní řád je pružný, pevně je dán pouze maximálně tříhodinový interval mezi jídly. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity, poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi je vyvážený. Je vytvářen prostor pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Průběžně probíhá hygiena dětí.
* 6:00 otevírá se školka, děti se scházejí. Probíhají hry, řízené i spontánní činnosti ve skupinách nebo individuelně ( rozvíjíme rozumové, sociální, fyzické znalosti, schopnosti a dovednosti, výtvarné, pracovní, hudební a dramatické činnosti, zdravotní, pohybová cvičení, pohybové, psychomotorické hry, celkový rozvoj, prostorovou orientaci, logické myšlení, zájmovou činnost, aj.)
* 8:30 – 9:00 přesnídávka, děti podle svých možností se samy obsluhují
* 9:00(10:00) – 11:15 pobyt venku za každého počasí, podle ročního období, výjimkou je vytrvalý déšť, vichr, mráz pod -10°C
* 11:15 – 12:15 příprava na oběd a oběd
* 12:15 – 14:00 odpočinek s pohádkou, písněmi, relaxační hudbou, v klidu
* 14:30 postupná svačina
* 14:30 – 16:30 hry, činnosti, pobyt venku
* od 15:30 do 16:30 provoz jen ve žluté školce

### Stravování

* je-li dítě přítomno ve školce v době podávání jídla, je rodič povinen je odebrat
* školní stravovna nabízí jídelníčky sestavené podle pravidel zdravé výživy dětí, skladba jídelníčků je kontrolována spotřebním košem surovin. Děti mají k dispozici denně obměňované druhy čaje, jež si mohou kdykoli nalít a napít se
* platby stravného jsou uvedeny ve školním řádu

### Adaptační plán

*  1.  týden: první den za účasti rodičů maximálně 1 hodinu, přivítání, vzájemné seznámení, do konce týdne nejdéle do
10:00 hodin (možnost pobytu rodičů)
*  2.  týden: dopolední docházka (možnost s rodiči), odchod před obědem nebo po obědě
*  3.  týden: možný pobyt dítěte po celý den v případě bezproblémové adaptace. U dětí, které si zvykají pomaleji, si
rodiče domluví s učitelkami ve třídě další individuální průběh adaptace.

### Rady psychologa: Když je vaše dítě plačtivé

* Pokud můžete, nechávejte dítě alespoň prvních 14 dní ve školce jen na dopoledne. I pro „statečné“ děti je nástup do
školky náročný a lépe je si na ni zvyknout pozvolným prodlužováním pobytu.
* Jakmile začne dítě chodit do školky, je důležité dodržovat pravidelnost. I kdyby chodilo do školky jen na dvě hodiny,
je dobré, aby tam bylo každý den.
* Šest týdnů, to je nejzazší doba, po kterou „může“ dítě plakat při zvykání si na školku. Pokud pláč pokračuje, je na
místě   začít uvažovat, zda by nebylo vhodné pobyt dítěte ve školce nějak upravit, nebo i o tom, zda je dítě pro školku
zralé.
* Pokud to jde, nenastupujte do práce  současně s umístěním dítěte  do MŠ. Vyplatí se počkat zhruba měsíc. Dítě totiž
nemusí   zvládnout příliš velký kolektiv, nároky, které na něj školka klade, například oblékání a obouvání