Šablony

PROJEKT -„Šablony pro MŠ a ZŠ«

 

„Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání na MŠ Nové Hrady«, registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004348

Mateřská Nové Hrady se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídícího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ I«.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Realizace projektu: 01. 09. 2017 — 31. 08. 2019

Aktivity a jejich cíle:

  1. Školní asistent — personální podpora MŠ

Cíl: Poskytnout dočasnou personální podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, varianty:

  • Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze

Cíl: Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou DVPP.

 3.  Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cíl: Rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím popořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.