Šablony

PROJEKT -„Šablony pro MŠ a ZŠ«

„Vzdělávání pedagogických pracovníků v Mateřské škole Nové Hrady II«

Mateřská Nové Hrady se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídícího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_18_063. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování — Šablony pro MŠ a ZŠ II.«

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Realizace projektu: 01. 09. 2019 — 31. 08. 2021

Aktivity a jejich cíle:

  1. Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol

Cíl: Podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí prostřednictvím výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, varianty:

  • Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
  • Cizí jazyky
  • Osobnostně sociální rozvoj
  • Polytechnické vzdělávání

Cíl: Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou DVPP.

 3.  Projektový den ve škole

Cíl: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.

4. Projektový den mimo školu

Cíl: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

5. Komunitně osvětová setkávání

Cíl: Podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.