Šablony

PROJEKT -„Šablony pro MŠ a ZŠ«

„Vzdělávání pedagogických pracovníků v Mateřské škole Nové Hrady III«

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022304

Mateřská škola Nové Hrady se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídícího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III.«

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Realizace projektu: 01. 09. 2021 — 30. 06. 2023

Aktivity a jejich cíle:

 

 1.  Projektový den ve škole

Cíl: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.

2. Projektový den mimo školu

Cíl: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

3. Školní asistent/personální podpora MŠ

Cíl: dočasná personální podpora MŠ. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.