ČERVEN 2023

1. 6. Sportovní hry v MŠ — Mezinárodní den dětí

5. 6. Tvořivé dílničky v ZUŠ — třída předškoláků

8. 6. Výlet Žabiček do kina v T. Svinech na pásmo pohádek

9. 6. Výlet Koťátek do kina v T. Svinech na pásmo pohádek

9. 6. Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — Broučci a Sluníčka

15. 6. Zahradní show — Dětské šaškování — 55,-kč/ dítě

16. 6. Beseda „Včely« — všechny třídy

20. 6. Pasování předškoláků na školáky od 9. 30 hod.

21. 6. Výlet Broučků a Sluníček do ZOO Dvorec

27. 6. Spaní ve školce — třída předškoláků

Během měsíce června budou ještě upřesněny pěší výlety po okolí a na zmrzlinu.

KVĚTEN 2023

5. 5. Výlet tříd Koťátek a Sluníček do Pohádkové kovárny v Selibově — 120,-/ dítě + doprava

10. — 11. 5. Zápis nových dětí do MŠ

12. 5. Výlet tříd Žabiček a Broučků do Pohádkové kovárny v Selibově — 120,- /dítě + doprava

15. 5. Besídka ke dni matek třídy Žabiček — v 16 hod. u Žabiček

16. 5. Besídka ke dni matek třídy Broučků — v 16 h. u Broučků

17. 5. Besídka ke dni matek třídy Sluníček — v 16 h. u Sluníček

19. 5. Besídka ke dni matek třídy Koťátek — v 16 h. u Koťátek

19. 5. Divadlo Zvoneček — „Malované písničky« — 70kč

24. 5. Výlet vlakem třídy Broučků do Borovan na divadlo „Bubulík myslivcem«

25. 5. Hodina s paní logopedkou — třída Sluníček a Broučků

26. 5. Hodina s paní logopedkou — třída Koťátek a Žabiček

29. 5. Výlet třídy Žabiček do kina v T. Svinech na pásmo pohádek

30. 5. Výlet třídy Koťátek do kina v T. Svinech na pásmo pohádek

31. 5. Výlet vlakem třídy Sluníček do Borovan na divadlo „Bubulík myslivcem«

DUBEN 2023

4. 4. Velikonoční vycházka na hrad Nové Hrady — všechny třídy

6. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY — omezený provoz v duhové budově

11. 4. — návštěva družiny ZŠ — třída předškoláků

12. 4. Divadlo Bambini — „Popletené pohádky« od 9 hod.

13. 4. Návštěva 1. třídy před zápisem do ZŠ — třída předškoláků

14. 4. Návštěva Policie ČR — od 10 hod.

14. — 15.4. Zápis do 1. třídy v ZŠ Nové Hrady

17. 4. Sférické kino — „Podmořský svět« + tématické focení dětí od 8 hod. v MŠ

18. 4. „Ukliďme Česko« — všechny třídy

19. 4. Vystoupení ilustrátora A. Dudka — „Pohádkové kreslení« v 8. 30 hod.

21. 4. Výlet na dopravní hřiště v Třeboni — třída Sluníček a Broučků, odjezd v 8 hod.

24. 4. Myslivecké povídání ve školce — všechny třídy — přesunuto, datum bude upřesněn

25. 4. Vystoupení dětí u příležitosti vítání občánků — skupinka předškoláků

26. 4. Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — všechny třídy

28. 4. Čarodějnický rej v MŠ

BŘEZEN 2023

3. 3. Divadlo Zvoneček — „Jarní pohádka« — 8. 45 hod. 70kč

6. 3. — 10. 3. Jarní prázdniny — omezený provoz v MŠ

12. 3. Vystoupení skupiny předškoláků u příležitosti MDŽ

14. 3. Návštěva knihovny — třída Broučků

14. 3. Výlet autobusem do Benešova nad Černou — návštěva knihovny — třída Sluníček

16. 3. Vzdělávací program „Zvířátka v Evropě« — všechny třídy

16. 3. Schůzka rodičů předškoláků před zápisem do ZŠ

17. 3. Hodina s paní logopedkou — třída Sluníček a Broučků

17. 3. Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Koťátek a Žabiček

21. 3. Odemykání zahrádky po zimě

24. 3. Hodina s paní logopedkou — třída Koťátek a Žabiček

24. 3. Keramika — předškoláci

27. 3. Komunitní setkání s rodiči — „První pomoc pro všechny« — od 15. 30 ve třídě Broučků

29. 3. Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Sluníček a Broučků — přesunuto na 30. 3.

29. 3. Velikonoční dílna pro děti a rodiče — od 15. 30 hod.

30. 3. Výlet autobusem do kina v T. Svinech na pásmo pohádek — třída Žabiček

31. 3. Výlet autobusem do kina v T. Svinech na pásmo pohádek — třída Koťátek

ÚNOR 2023

2. 2. Divadlo Bambini — „Dráček Arnošt«

3.2. Návštěva solné jeskyně — třída Žabiček

10. 2. Návštěva solné jeskyně — třída Koťátek a Sluníček

17. 2. Školkový masopust v hotelu Máj

20. 2. Výlet do T. Svinů na divadelní představení — třída Broučků

21. 2. Výlet do T. Svinů do kina — třída Sluníček

24. 2. Návštěva solné jeskyně — třída Broučků

LEDEN 2023

3. 1. Začíná provoz v MŠ

6. 1. Návštěva kostela v N. Hradech — prohlídka jesliček

6. 1. Návštěva solné jeskyně — třída Žabiček

9. 1. Divadlo Zvoneček — Královna Koloběžka 8:45 hod. 70,-kč

12. 1. Návštěva sokolníka v MŠ 60,-kč

13. 1. Návštěva solné jeskyně — třída Sluníček

20. 1. Návštěva solné jeskyně — třída Broučků

27. 1. Návštěva solné jeskyně — třída Koťátek

27. 1. Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — Sluníčka, Broučci

PROSINEC 2022

2. 12. Mikulášská nadílka v MŠ

8. 12. Návštěva domu s pečovatelskou službou s vánoční pohádkou — třída předškoláků

9. 12. Keramika — třída předškoláků

11. 12. Adventní trh na náměstí — třída předškoláků

12. 12. Předání sponzorského daru od firmy Motor Jikov — Duhová budova

14. 12. Prohlídka výzdoby na hradě Nové Hrady

15. 12. Vánoční den ve školce

16. 12. Hodina s paní logopedkou — třída Broučků a Sluníček

od 23. 12. do 2. 1. Vánoční prázdniny, MŠ opět otevřena od 3. 1. 2022

LISTOPAD 2022

31.10.-2.11. — Strašidlácké dny ve školce

2. -3. 11. — Návštěva strašidelné Apatyky

3. 11. — 4. plavání předškoláků

4. 11. — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Broučků a Sluníček

7. 11. — Vánoční focení dětí

9. 11. — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Koťátek a Žabiček

10. 11. — 5. plavání předškoláků

10. 11. — Martinská jízda — odpolední akce pro děti a rodiče od 16:20 hod. na zahrádce MŠ

11. 11. — Hodina s paní logopedkou — třída Koťátek a Žabiček

16. 11. — Návštěva dětí z partnerské školky v Grossschenau — třída předškoláků

22. 11. Vánoční dílna pro děti a rodiče od 15:30 hod. ve třídě Žabiček

25. 11. Výlet autobusem do Planetária v Č. Budějovicích — třída Broučků a Sluníček

28. 11. Rozsvícení vánočního stromečku ve školce + Vánoční školkový jarmark

30. 11. Divadlo Sluníčko — „Dvanáct měsíčků« v 8.30 hod.

ŘÍJEN 2022

Úterý 4. 10. — Divadlo Bambini — „Pohádkové čarování« — 10.30 hod. 55,-kč

Čtvrtek 6. 10. — 1. plavání předškoláků v Rezidenci

Středa 12. 10. — Výlet autobusem do T. Svinů na divadelní představení „O princezně, Luciášovi a makových buchtách« — třída Sluníček

Středa 12. 10. — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Koťátek a Žabiček — přesunuto na 9. 11.

V týdnu od 10. — 14. 10. Drakiáda — den bude vybrán v závislosti na počasí (děti si přinesou draka do MŠ)

Čtvrtek 13. 10. — 2. plavání předškoláků

Pátek 14. 10. — Hodina s paní logopedkou — třída Broučků a Sluníček

Čtvrtek 20. 10. — 3. plavání předškoláků

Pátek 21. 10. — Keramika — od 9. hod. — třída předškoláků (Broučci)

Pondělí 24. 10. — Dýňování — odpolední akce pro rodiče a děti — od 15. 30hod.

26. a 27. 10. 2022 jsou podzimní prázdniny — omezený provoz v MŠ na 1 třídu

31. 10. — 2. 11. 2022 — Strašidlácké dny ve školce — prosíme, připravte dětem kostým

ZÁŘÍ 2022

  1. září — začíná nový školní rok

13. září — Logopedický workshop na téma „Milníky ve vývoji řeči« v 15. 45 hod. v Duhové budově ve třídě Broučků

21. září — Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ

26. září — Výlet autobusem do T. Svinů na divadelní představení „O Smolíčkovi« — třída Broučků