Červen 2021

3. června — Výlet dětí z Duhové budovy do ZOO Na Hrádečku a do Obludiště — výlet pořádaný MAS Sdružení růže

7. června — Výlet dětí ze Žluté budovy do ZOO Dvorec

8. června — Projektový den „Myslivost a ochrana přírody«

9. června — Návštěva dalších pedagogů ze ZUŠ u předškoláků — přesunuto na 14. června

10. června — Badatelství s dětmi z Duhové budovy

17. června — Rozloučení s předškoláky v MŠ — 9. 30hod., společné focení

21. června — Divadlo Zvoneček „Letní pohádka« — 8.45 hod. 60,-kč

22. června — Zahradní show „Veselé šaškování« v 9:15 hod. 50,-kč

Květen 2021

Od 10. května 2021 se otevírá Mateřská škola Nové Hrady pro všechny děti bez povinnosti testování :-).

4. května — Projektový den „Dárek pro maminky« — předškoláci

12. května — Projektový den „Zoubková víla« — předškoláci

13. května — Projektový den « Psí kamarádi«

14. května — Návštěva pedagogů ze ZUŠ — předškoláci

25. května — Fotografování dětí

26. května — Projektový den „Zvířátka ze statku« — děti ze Žluté budovy

Duben 2021

Od 12. 4. 2021 se podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví otevírá Mateřská škola Nové Hrady pouze pro děti, které půjdou v září do základní školy (pro povinné předškolní vzdělávání). Rodiče dětí, kterých se toto týká již byli telefonicky kontaktováni s dalšími informacemi. Tyto děti budou povinně 2x týdně testovány antigenními testy ( v pondělí a čtvrtek nebo individuálně v den nástupu dítěte). Testování bude probíhat ve vyhrazených prostorech v duhové budově. Rodičům bude podle manuálu MŠMT umožněn vstup do MŠ pouze ve dnech, kdy bude povinné testování a pouze s ochranou dýchacích cest a nosu respirátorem. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Kolektiv MŠ

Pro menší děti, které ještě stále nemůžou navštěvovat MŠ jsou v plastovém boxu u kolostavu v MŠ omálovánky a různé pracovní listy. Vyberte si a prosíme, box z obou stran opět uzavřete. Děkujeme a těšíme se brzy ve školce.

22. dubna — hodina s paní logopedkou — předškoláci

27. dubna — Projektový den Canisterapie — předškoláci 50kč/dítě — bude hrazeno z projektového dne

30. dubna — Čarodějnická stezka za zvířátky — projektový den

Březen 2021

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády České Republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol. Provoz Mateřské školy Nové Hrady je uzavřen tímto usnesením od 1. 3. do 21. 3. 2021. Přejeme všem pevné zdraví a budeme se na vás těšit za 3 týdny.

Do 28. března 2021 se prodlužuje dosavadní stav. Tento stav se nařízením prodlužuje do 11. dubna 2021.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno školské zařízení je na https://eportal.cssz.cz — tentokrát nepotřebujete potvrzení z MŠ.

Vzdělávání distančním způsobem je poskytováno pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Prosíme o zpětnou vazbu v plnění zadávaných úkolů. V případě zájmu rodičů o aktivity pro menší děti, pro které není toto distanční vzdělávání povinné nás kontaktujte na emailu: [email protected]

ÚNOR 2021

3. února — projektový den „Hudební nástroje« — Sluníčka a Broučci

5. února — Hodina s paní logopedkou — Koťátka a Žabičky — přesunuto na 11. února

8. února — Masopust pro děti v MŠ — duhová budova — přesunuto na 9. února

12. února — Projektový den s myslivci

15. — 19. února — jarní prázdniny — omezený provoz na 1 — 2 třídy v duhové budově

Leden 2021

6. ledna — Tři králové v MŠ, prohlídka jesliček v kostele

7. ledna — Logopedická hodina v MŠ — třída Sluníček a Broučků

14. ledna — Ukázka výcviku dravců — v 10 hodin 60kč — přesunuto na 20. ledna

19. a 26. ledna — Pohádková knihovna v MŠ

28. ledna — Projektový den „Pracujeme se dřevem«

PROSINEC 2020

Pondělí 7. prosince — Mikulášská nadílka

Středa 9. prosince — Vánoční focení dětí

Čtvrtek 10. prosince — Divadlo Zvoneček — Vánoční pohádka od 8.45hod. 60Kč — ZRUŠENO

Pátek 11. prosince — Keramika — předškoláci

Úterý 15. prosince — Vánoční den ve školce

Středa 16. prosince — Keramika — předškoláci

UKONČENÍ KARANTENNÍHO OPATŘENÍ V MŠ

Od pondělí 7. 12. 2020 se otevírá duhová budova. Děti se mohou vrátit do MŠ, pokud jejich testy na Covid-19 byly negativní. Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel v MŠ (nošení roušek, dezinfekce rukou). Prosíme také, aby do MŠ chodily jen děti zdravé a pokud se vyskytne v rodině nákaza Covid-19, nevoďte děti do MŠ.

Přejeme všem pevné zdraví a brzký návrat dětí do MŠ.

LISTOPAD 2020

2. — 3. listopadu — Strašidlácké dny v MŠ

12. listopadu — Keramika — Broučci, Sluníčka

19. listopadu — Zamykání zahrádky

20. listopadu — Keramika — Broučci, Sluníčka

26. listopadu — Projektový den — rybáři

Tento rok bohužel kvůli epidemiologické situaci musíme vynechat tradiční listopadové akce jako Martinská jízda, Vánoční dílny pro rodiče a zřejmě i rozsvícení stromečku a Vánoční jarmark v MŠ.

Říjen 2020

Čtvrtek 1.10. Projektový den v Třeboni — Záchranná stanice pro zvířata — třída Broučků a Sluníček

Pátek 2. 10. Divadlo Zvoneček — pohádka „O zlaté rybce« v 8. 45 hod.

Čtvrtek 8. 10. Ukázka práce Policie ČR v 10 hod. — zrušeno — bude po nouzovém stavu

Pátek 9. 10. Projektový den s myslivci

V týdnu od 12. — 16. 10. Drakiáda v MŠ ( Děti si přinesou draka do MŠ, den bude vybrán v závislosti na počasí)

Středa 14. 10. Logopedie — třída Žabiček a Broučků

Úterý 20. 10. Divadlo Bambini „Písničky z pohádek« v 9 hod. — ZRUŠENO

Středa 21. 10. Keramika — třída Broučků od 9 hodin — ZRUŠENO

Čtvrtek 22. 10. Keramika — předškoláci ze Sluníček od 9 hodin — ZRUŠENO

Pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. — Strašidlácké dny v MŠ — děti si přinesou kostým do MŠ — přesunuto až na 2. -3. listopadu

Pondělí 26. 10. Dýňování — odpolední akce pro rodiče od 15.15 hod. na zahradě MŠ — ZRUŠENO — podle situace a počasí zkusíme uspořádat první týden v listopadu

26. — 30. 10. Podzimní prázdniny — omezený provoz na 1 — 2 třídy v Duhové budově