Němčina ve školce

Od 1. září 2009 do 31. srpna 2012 byla naše mateřská škola aktivně zapojena do projektu „INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH“ IB_KE M00128. Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), státním rozpočtem ČR a rozpočtem Jihočeského kraje. Hlavním partnerem byl Úřad dolnorakouské zemské vlády, dalšími partnery byli: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, Vysočina Education, Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

Cílem bylo pomocí společných projektů mezi mateřskými školami sousedních zemí vytvořit přirozené prostředí a nutnost pro děti a dospělé využívat jiný jazyk, seznamování nejen s cizím jazykem, ale i zvyky, obyčeji, stravováním, náboženstvím. Dalším cílem bylo společné vzdělávání pedagogů z Čech a Dolního Rakouska a odstraňování bariér a výhled do společné budoucnosti.

Od 1. září 2012 navazoval další projekt pod názvem „INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ“ IB-KSP M00228, který byl ukončen v červnu 2014. Přesto, že tento projekt skončil, s němčinou pokračujeme i s partnerstvím se školkou v Gossschenau.

Od září 2016 je naše školka opět zapojena do přeshraničního projektu, který tradičně zaštiťuje ZVaS. Pod hlavičkou programu INTERREG EUROPE, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, a za podpory Jihočeského kraje bude tento projekt uskutečňován pod názvem SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V PŘESHRANIČNÍM REGIONU – BILDUNGSKOOPERATIONEN IN DER GRENZREGION, zkráceně BIG ATCZ5. Tento projekt svede dohromady 3 české a 4 dolnorakouské, hornorakouské partnery a město Vídeň, kteří společně budou realizovat a podporovat seznamování dětí v mateřských a základních školách s jazykem souseda, vzájemná partnerská setkávání, letní vzdělávací pobyt dětí a rodičů, další vzdělávání pedagogů v aktuálních oblastech, rozvoj polytechnické výchovy a mnoho dalšího.

Od listopadu 2019 do října 2022 navazuje další projekt s názvem EduSTEM ATCZ220, tentokrát i se zaměřením na fyzikální zákony, biotechnologii, techniku, matematiku a chemii. Cílem projektu je různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky věda, technologie, technické obory, matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území. Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů.

Projekt EduSTEM je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (AFRR). Info o projektu na www.edustem.zvas.cz

Projektové aktivity na škole: Badatelské a jazykové aktivity v MŠ, Partnerská a badatelská setkání MŠ s tématem STEM, Projektové dny

Naše mateřská škola má partnerství s mateřskou školou v Grossschenau, se kterou se přátelíme již od roku 2007 a vzájemně se alespoň jednou v roce navštěvujeme.

S němčinou si s dětmi hraje, hovoří na ně německy a učí je básně, písně, řeč, paní učitelka Šárka Dibďáková, DiS.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – NĚMECKÝ JAZYK

ZÁŘÍ  – JDEME DO ŠKOLKY
ŘÍJEN – BAREVNÝ PODZIM
LISTOPAD – PODZIMNÍ ČAS
PROSINEC – ČAS VÁNOČNÍ
LEDEN – ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA
ÚNOR – CO DĚLÁME CELÝ DEN
BŘEZEN – JARO ŤUKÁ
DUBEN – MLÁĎATA
KVĚTEN – MĚSÍC KVĚTU
ČERVEN – DĚTI  A  NAŠE ZEM