Rozhodnutí o přijetí 2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( § 34 odst. 3 školského zákona)

Ředitelka  mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Nové Hrady.

1 přijímá se

2 přijímá se

3 přijímá se

4 přijímá se

5 přijímá se

6 přijímá se

7 přijímá se

8 přijímá se

9 přijímá se

10 přijímá se

11 přijímá se

12 přijímá se

13 přijímá se

14 přijímá se

15 přijímá se

16 přijímá se

17 přijímá se

18 přijímá se

19 přijímá se

21 přijímá se

22 přijímá se

23 přijímá se

24 přijímá se

Vyvěšeno 6. 6. 2022

Mgr. Olga Tuscherová

ředitelka MŠ