Školní vzdělávací program „Náš duhový svět«

### JÁ A BAREVNÝ SVĚT

Čas seznamování s kamarády, zaměstnanci,značkou, jmény,režimem, prostředím prostřednictvím maňásků, scének, pohádek, her pohybových her, námětových her, hudebních, dramatických, hudebně pohybových činností. Děti budou zapojeny do výtvarných, tanečních, pohybových , konstruktivních aktivit a praktických činností. Budou vykonávat činnosti pro radost, spokojenost, veselí a pohodu, spontánní hry a časté procházky a pěší výlety po nejbližším okolí.

### ŽLUTÝ PODZIMNÍ REJ

Z názvu vyplývá, že tento blok se týká podzimu, jeho hlavních znaků, jeho vývoje v čase a prostoru, proměn života kolem nás. Prožijeme období podzimních her a aktivit, jako je pouštění draků, sběr plodů a přírodnin a tvořivá hra s nimi. Budeme pozorovat listnaté a jehličnaté stromy, keře, poznávat jejich plody a využívat je při činnostech. Budeme si všímat života v přírodě — v lese, na poli, na zahradě. Připravíme školní zahradu na zimu. Budeme pečovat o své zdraví, čistotu, učit se užívání předmětů denní hygieny, poznávat lidské tělo. Připravíme se na období adventu a Mikuláše. Navštívíme Malé divadlo v českých Budějovicích.

### MODRÁ ZIMNÍ NÁLADA

V čase od adventu po masopust budeme připravovat výzdobu, besídku, dárečky, přáníčka a seznamovat se vánočními, novoročními, zimními a masopustními zvyky, obyčeji a tradicemi. Čas Vánoc je stvořený pro posílení mezilidských vztahů a upevnění citového vztahu k rodině, je to období lásky, porozumění, empatie , vzájemného obdarovávání a radosti z dárečků. Přivítáme příchod Tří králů, oslavíme masopust. Budeme si užívat zimy, zimních radovánek, prohlubovat si znalosti o zimní přírodě, počasí, činnostech. Navštívíme ZŠ, uskutečníme zimní vycházku do okolí města.

### ZELENÉ JARNÍ PROBOUZENÍ

Vyhánění zimy, probouzení přírody, nový život, barvy, tvary, vůně, zvuky, to vše bude v zeleném jarním probouzení. Doznívající zimu budeme vyhánět a pozorovat návrat jara a s ním spojenou proměnu přírody. Budeme dělat pokusy, pozorování, bádání, zažívat uspokojení z objevů. Budeme hledat klíček k jaru, navštívíme farmu, seznámíme se domácími a hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Co nejvíce her a činností budeme přenášet ven na zahradu.

### ČERVENÉ LETNÍ RADOVÁNKY

Oslava svátku matek a dětí nás povede k zamyšlení, co pro nás maminka znamená, určí nám podtéma já a moje rodina, vztahy v rodině, jak jsem přišel na svět, jak rostu, péče o zdraví, moje tělo, správné stravování. Zamyslíme se nad bezpečností na cestě, dopravní výchovou, nad rozdílem vesnice a města. Podnikneme výlety do okolí města. Budeme si ověřovat co už umíme, co se nám povedlo, co rádi děláme. Seznámíme děti s koloběhem vody v přírodě, s jinými zeměmi, kontinenty, národnostmi, státními a městským znakem.

Činnosti budeme přenášet ven na zahradu nebo do přírody. Příroda, rostliny, zvěř, počasí budou předmětem různých pohybových , výtvarných, pracovních, pěveckých činností.

Výňatek