Školní vzdělávací program „BAREVnÉ KORÁLKY ZAVEDOU NÁS DO DÁLKY“

DOBRODRUŽSTVÍ ŽLUTÉHO KORÁLKU

Žlutý korálek ve školce přivítá všechny stávající děti a seznámí se školkou děti nové. Bude to čas adaptace, zvykání si na nové prostředí, pravidla školky a seznamování s novými kamarády. Formou her a dramatických činností budou mít děti možnost navazovat nová přátelství a upevňovat je. Každodenním opakováním činností si děti budou postupně přivykat pravidelnému rytmu. Podílením se na tvorbě třídních pravidel se je naučí vnímat a respektovat. Budeme se snažit o co nejpohodovější rozjezd nového školního roku a usnadnit tak zejména nejmladším dětem jejich odloučení od rodičů a zapojení se do školkového režimu. Celé toto období se ponese v duchu her, písniček a otevřené náruče všech pedagogů.

DOBRODRUŽSTVÍ ORANŽOVÉHO KORÁLKU

 Oranžová barva korálku napovídá, jaké roční období začíná. Prozkoumáme celý podzim. Toto roční období nabízí spoustu možností pro práci s dětmi, která je umocněna prostředím, ve kterém se naše školka nachází. Dozvíme se, které ovoce a zelenina na podzim dozrávají a proč jsou pro nás zdravé. V návaznosti na téma ovoce a zelenina si osvojíme znalosti o zdraví člověka. Budeme zjišťovat, co je zdraví prospěšné. Budeme pečovat o své tělo a také se naučíme pojmenovat jednotlivé části těla. Budeme se zabývat poznáváním stromů, keřů a jejich plodů. Sběr listů, plodů a přírodnin nám poslouží nejen při hrách, výtvarné činnosti, ale také v předmatematických a dramatických činnostech. Budeme poznávat, které plody můžeme nasbírat v lese a které na zahrádkách či na polích. Budeme si všímat změn a života v přírodě. Naučíme se, která zvířata žijí v lese, na poli a na zahradě, jak se připravují na zimu. Dozvíme se, že někteří ptáci odlétají do teplých krajin a jiní zůstávají. Budeme si všímat proměnlivosti a vývoje počasí. Seznámíme se s pojmy mlha, déšť, jinovatka, vítr, mráz a využijeme je v pohybových hrách, básních, písničkách i ve výtvarných a dramatických činnostech. Uspořádáme školkovou drakiádu. S přicházející zimou uklidíme hračky, vyčistíme zahradu a pomocí rituálu ji zamkneme, aby nabrala sílu a na jaře nás mohla opět uvítat. Pomalu se připravíme na adventní čas.

DOBRODRUŽSTVÍ MODRÉHO KORÁLKU

 Modrý korálek nás provede časem adventu až po masopust, budeme připravovat výzdobu, vánoční jarmark, dárečky, přáníčka a seznamovat se vánočními, novoročními, zimními a masopustními zvyky, obyčeji a tradicemi. Čas Vánoc je stvořený pro posílení mezilidských vztahů a upevnění citového vztahu k rodině, je to období lásky, porozumění, empatie, vzájemného obdarovávání a radosti z dárečků. Budeme si užívat zimy, zimních radovánek, prohlubovat si znalosti o zimní přírodě, počasí, činnostech. Přiblížíme dětem tradice Vánoc, podpoříme jejich fantazii a kreativitu, seznámíme je s lidovými zvyky a obyčeji, budeme posilovat kultivovaný projev dětí řečový, tělesný, hudební, … Seznámíme děti s časovými pojmy a vztahy (rok, měsíce, týdny, dny, roční období), budeme je seznamovat s charakteristickými znaky zimního období, prohlubovat znalosti o přírodě, děti budou provozovat zimní hry a činnosti. Budeme prohlubovat znalosti o tom, jak chráníme své zdraví v zimním prostředí, při zimních hrách a sportech. Budeme podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Podpoříme dovednosti předcházející čtení a psaní, budeme rozvíjet zájem o školu, vytvářet pozitivní vztah k učení.

DOBRODRUŽSTVÍ ZELENÉHO KORÁLKU

 Se zeleným korálkem společně vyženeme paní zimu a přivítáme jaro. Budeme pozorovat sílu přírody, která se mění před očima. Necháme děti zkoumat a objevovat, jak se příroda probouzí. Využijeme počasí a množnosti zahrady a blízkého okolí k tomu, abychom prostředí přírody měli na dosah. Květiny, zvířata, proměnlivost počasí, barvy a vůně budou hlavní náplní společného hraní, tvoření a poznání. Připravíme se a oslavíme největší svátky jara Velikonoce. Seznámíme se s jejich znaky a tradicemi, necháme vyniknout prožitkové učení. Tradičně se zapojíme do oslav Dne země, uklidíme blízké okolí školky a budeme si povídat o našem chování, které přírodě může a nemusí pomoct. Ozdobíme májku a proměníme se v čarodějnice a čaroděje, abychom si zařádili. Básničkami a písničkami oslavíme svátek maminek, budeme si povídat o celé rodině a její důležitosti, necháme dětem prostor k vlastnímu vyjádření pocitů, přání.

DOBRODRUŽSTVÍ ČERVENÉHO KORÁLKU

 Červený korálek nás zavede do teplého letního období plného her, skotačení a dovádění. Většinu činností a aktivit přeneseme ven, na zahradu a okolí školky. Teplé počasí přímo vybízí k pokusům a hraním s vodou venku, se zkoumáním jejích vlastností a možností. Vytvoříme pro děti takové prostředí, aby jejich touha objevovat mohla být naplněna. Oslavíme svátek dětí, budeme si povídat o dětech a lidech na celé planetě, najdeme společné znaky i odlišnosti, upevníme prosociální vztahy ve třídě. Procestujeme kontinenty, vydáme se za exotickými zvířaty, necháme pracovat vlastní fantazii dětí a podíváme se na nejrůznější místa. Budeme podnikat výlety v blízkém i vzdáleném okolí, budeme cestovat autobusem. Zamyslíme se nad bezpečností doma, venku, na výletech a v dopravních prostředcích. Najdeme rozdíl mezi městem a vesnicí a prozkoumáme historii a zákoutí našeho města. Uspořádáme slavnost pro předškoláky a rozloučíme se s dětmi připravenou show, budeme si vyprávět svá přání a těšit se na zážitky z prázdnin.

Výňatek