O škole

MŠ Nové Hrady je čtyřtřídní školka, s kapacitou 105 dětí, rozdělených podle věku, o něž se stará 8 učitelek a 6 provozních zaměstnanců.

Provozní doba je od 6:00 do 16:30 hodin.

Naše MŠ je jediná ve městě a jeho okolí. Spolu se ZŠ jsou jedinými nositeli vzdělávání dětí. Naše město je vzdáleno od průmyslových a kulturních center, má dlouhou historii a je obklopeno krásnou přírodou Novohradských hor. Tyto okolnosti určují zaměření našeho vzdělávacího působení.

Mateřská škola je samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací, od 1.11. 2002, jehož součástí je školní stravovna.

Škola sídlí ve dvou budovách. Stará, historická, dvoupodlažní, jejímž původním posláním byla péče o sirotky řádovými sestrami, po roce 1945 plnila funkci mateřské školy, v roce 1972 byly celkově zrekonstruovány interiéry a v roce 2008 prošla budova další rekonstrukcí. V této budově jsou v patře dvě třídy s ložnicí, s vlastními WC a umývárnami, v přízemí máme společnou šatnu dětí, kuchyňku s výtahem, provozní a zaměstnanecké zázemí a jednu třídu, která je zařízena jako tělocvična pro celou školku s vlastními WC a umývárnou.

V roce 1982 byla vystavěna nová budova opodál, v návaznosti na školní zahradu. Zde jsou v poschodí dvě třídy s vlastními šatnami dětí, s WC a umývárnami. Ke každé třídě náleží kuchyňka pro vydávání stravy. V přízemí je školní kuchyně a zázemí pro zaměstnance. V létě roku 2006 tato budova byla zateplena, převedena na vytápění tepelnými čerpadly a dostala nový kabát – omítku s malbou duhy. Podle této nápadné výzdoby dostal název i náš školní vzdělávací program.

Školní stravovna poskytuje dětem přípravu stravy na profesionální úrovni podle zásad zdravé výživy dětí, denní pitný režim a laskavý přístup k dětem.

Zahrada školy je dostatečně veliká, aby na ní mohly konat své aktivity všechny děti současně. Pro každou třídu je zde pískoviště hygienicky zakryté se zahradním altánem pro úschovu hraček. V roce 2008 byla zahrada vybavena novými herními prvky, vláčkem, mravenčím mýtem, podiem, Noemovou archou, houpacím setem a zemljankou.Na zahradě se snažíme děti vhodně zaměstnat a postupně zahradu dále vybavovat. Lokalita, v níž se škola nachází přímo vybízí k činnostem, které mají hodně společného s environmentální výchovou, naplňování programu zdravého životního stylu, tělovýchovných a sportovních aktivit, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí.