O škole

pic

MŠ Nové Hrady je čtyřtřídní školka, s kapacitou 105 dětí, rozdělených podle věku, o něž se stará 7 učitelek a 6 provozních zaměstnanců.

Provozní doba je od 6:00 do 16:15 hodin.

Naše MŠ je jediná ve městě a jeho okolí. Spolu se ZŠ jsou jedinými nositeli vzdělávání dětí. Naše město je vzdáleno od průmyslových a kulturních center, má dlouhou historii a je obklopeno krásnou přírodou Novohradských hor. Tyto okolnosti určují zaměření našeho vzdělávacího působení.

Mateřská škola je samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací, od 1.11. 2002, jehož součástí je školní stravovna.

Škola sídlí ve dvou budovách. Stará, historická, dvoupodlažní, jejímž původním posláním byla péče o sirotky řádovými sestrami, po roce 1945 plnila funkci mateřské školy, v roce 1972 byly celkově zrekonstruovány interiéry a v roce 2008 prošla budova další rekonstrukcí. V této budově jsou v patře dvě třídy s ložnicí, s vlastními WC a umývárnami, v přízemí máme společnou šatnu dětí, kuchyňku s výtahem, provozní a zaměstnanecké zázemí a jednu třídu, která je zařízena jako tělocvična pro celou školku s vlastními WC a umývárnou.

V roce 1982 byla vystavěna nová budova opodál, v návaznosti na školní zahradu. Zde jsou v poschodí dvě třídy s vlastními šatnami dětí, s WC a umývárnami. Ke každé třídě náleží kuchyňka pro vydávání stravy. V přízemí je školní kuchyně a zázemí pro zaměstnance. V létě roku 2006 tato budova byla zateplena, převedena na vytápění tepelnými čerpadly a dostala nový kabát — omítku s malbou duhy. Podle této nápadné výzdoby dostal název i náš školní vzdělávací program.

Školní stravovna poskytuje dětem přípravu stravy na profesionální úrovni podle zásad zdravé výživy dětí, denní pitný režim a laskavý přístup k dětem.

Zahrada školy je dostatečně veliká, aby na ní mohly konat své aktivity všechny děti současně. Pro každou třídu je zde pískoviště hygienicky zakryté se zahradním altánem pro úschovu hraček. V roce 2008 byla zahrada vybavena novými herními prvky, vláčkem, mravenčím mýtem, podiem, Noemovou archou, houpacím setem a zemljankou.Na zahradě se snažíme děti vhodně zaměstnat a postupně zahradu dále vybavovat. Lokalita, v níž se škola nachází přímo vybízí k činnostem, které mají hodně společného s environmentální výchovou, naplňování programu zdravého životního stylu, tělovýchovných a sportovních aktivit, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí.

Schválený rozpočet –  r.2018
Náklady Schválený rozpočet 2018
501/0310-spotř.potravin 470000,00
501/0410-všeobecný materiál 66000,00
501/0411-mycí a úkl.prostř. 24000,00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat 60000,00
501/0413 drobný majetek 10000,00
501/0415-hračky MÚ 65000,00
501-celkem 695000,00
502/0300-spotř.el.energie 200000,00
502//0400-spotř.vody a stočné 75000,00
502/0500-spotř.plynu 170000,00
502-celkem 445000,00
511/0310-opravy a udržování 90000,00
512/0300-cestovné 4000,00
518/0100-ost.služby bank.popl. 15000,00
518/0310-ost.služby jiné 120000,00
518/0316-9-ost.služby-šk.akce 48000,00
518/0313-ost.služby ze sp.darů 0,00
518/0314-ost.služby-plavání 14000,00
518/0315-ost.služby-seminář 0,00
518/0400-ost.služby telefon 25000,00
518/0500-ost.služby poštovné 3000,00
518-celkem 225000,00
521/0311-mzd.nákl.OON 60000,00
521/0312-mzd.nákl.z FO 0,00
524/0310-zák.soc.pojištění 5000,00
524/0311-soc.pojištění 0,00
524/0312-zdr.pojištění
524/0340-zák.zdr.pojištění 2000,00
525/0300-zák.soc.poj.KOOPER 16000,00
527/0311-zák.soc.náklady 0,00
527/0312-zák.soc.n.školení 10000,00
527/0313-zák.soc.n.prev.proh. 0,00
52-celkem 93000,00
549/0400-ost.nák.poj.majetku 3000,00
549/0410-ost.nákl.úraz.poj.Koo 7000,00
549-celkem 10000,00
558/0413-DDHM 70000,00
557/0300-nákl.z vyř.pohledávek 0,00
Náklady celkem 1632000,00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 470000,00
602/0311-tržby-šk.akce 48000,00
662/0300-úroky 0,00
648/0311-čerp.RF.další čin. 0,00
648/0312-čerp.FO 0,00
648/0321-rez.fond.sankce 0,00
648/0320-čerp.RF-sp.dary 0,00
649/0311-ost.výnosy-seminář 0,00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000,00
672/0300-přísp.a dotace na provoz 1100000,00
Výnosy celkem 1632000,00
Rozdíl 0,00
Nové Hrady 5.12.2017 Vypracoval:Čadová Romana