Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2020 – 2022

Schválený rozpočet na rok 2020

Náklady Schválený rozpočet 2020 Rok 2020 stř.1  Rok 2020 stř.2
501/0310-spotř.potravin 480000,00 0,00 480000,00
501/0410-všeobecný materiál 70000,00 59000,00 11000,00
501/0411-mycí a úkl.prostř. 24000,00 12000,00 12000,00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat 60000,00 60000,00 0,00
501/0413 drobný majetek 15000,00 11000,00 4000,00
501/0415-hračky MÚ 65000,00 65000,00 0,00
501-celkem 714000,00 207000,00 507000,00
502/0300-spotř.el.energie 230000,00 140000,00 90000,00
502//0400-spotř.vody a stočné 75000,00 40000,00 35000,00
502/0500-spotř.plynu 170000,00 170000,00 0,00
502-celkem 475000,00 350000,00 125000,00
511/0310-opravy a udržování 90000,00 80000,00 10000,00
512/0300-cestovné 4000,00 3000,00 1000,00
518/0100-ost.služby bank.popl. 15000,00 15000,00 0,00
518/0310-ost.služby jiné 162000,00 142000,00 20000,00
518/0316-9-ost.služby-šk.akce 48000,00 48000,00 0,00
518/0313-ost.služby ze sp.darů 0,00 0,00 0,00
518/0314-ost.služby-plavání 14000,00 14000,00 0,00
518/0315-ost.služby-seminář 0,00 0,00 0,00
518/0400-ost.služby telefon 25000,00 13000,00 12000,00
518/0500-ost.služby poštovné 3000,00 3000,00 0,00
518-celkem 267000,00 235000,00 32000,00
521/0311-mzd.nákl.OON 62000,00 52000,00 10000,00
521/0312-mzd.nákl.z FO 0,00 0,00 0,00
524/0310-zák.soc.pojištění 5000,00 4000,00 1000,00
524/0311-soc.pojištění 0,00 0,00 0,00
524/0312-zdr.pojištění 0,00 0,00 0,00
524/0340-zák.zdr.pojištění 2000,00 2000,00 0,00
525/0300-zák.soc.poj.KOOPER 16000,00 14000,00 2000,00
527/0311-zák.soc.náklady 0,00 0,00 0,00
527/0312-zák.soc.n.školení 20000,00 19000,00 1000,00
527/0313-zák.soc.n.prev.proh. 3000,00 3000,00
52-celkem 108000,00 94000,00 14000,00
549/0400-ost.nák.poj.majetku 3000,00 3000,00 0,00
549/0410-ost.nákl.úraz.poj.Koo 7000,00 7000,00 0,00
549-celkem 10000,00 10000,00 0,00
558/0413-DDHM 70000,00 55000,00 15000,00
557/0300-nákl.z vyř.pohledávek 0,00
Náklady celkem 1738000,00 1034000,00 704000,00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 480000,00 0,00 480000,00
602/0311-tržby-šk.akce 48000,00 48000,00 0,00
662/0300-úroky 0,00 0,00 0,00
648/0311-čerp.RF.další čin. 0,00 0,00 0,00
648/0312-čerp.FO 0,00 0,00 0,00
648/0321-rez.fond.sankce 0,00 0,00 0,00
648/0320-čerp.RF-sp.dary 0,00 0,00 0,00
649/0311-ost.výnosy-seminář 0,00 0,00 0,00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000,00 14000,00 0,00
672/0300-přísp.a dotace na provoz 1196000,00 972000,00 224000,00
Výnosy celkem 1738000,00 1034000,00 704000,00
Rozdíl 0,00 0,00 0,00
Nové Hrady 22. 11. 2019 Vypracoval:Čadová Romana   Schválil: Mgr. Tuscherová Olga

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r. 2020-2022

Náklady Návrh r. 2020 Návrh r. 2021 Návrh r. 2022
501/0310-spotř.potr. 480000,00 480000,00 480000,00
501/0410-mat.ostatní 70000,00 70000,00 70000,00
501/0411-mycí a úkl. 24000,00 24000,00 24000,00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat 60000,00 60000,00 60000,00
501/0413-spotř.mat.drobný majetek 15000,00 15000,00 15000,00
501/0415-nákup hraček Měst 65000,00 65000,00 65000,00
501-celkem 714000,00 714000,00 714000,00
502/0300-spotř.el.energie 230000,00 230000,00 230000,00
502/0400-spotř.voda 75000,00 75000,00 75000,00
502//0500-spotř.teplo 170000,00 170000,00 170000,00
502-celkem 475000,00 475000,00 475000,00
511/0310-opravy a udržování 90000,00 90000,00 90000,00
512/0300-cestovné 4000,00 4000,00 4000,00
518/0100-ost.služby bank.po 15000,00 15000,00 15000,00
518/0310-ost.služby jiné 162000,00 162000,00 162000,00
518/0314-ost. Služby-plavání 14000,00 14000,00 14000,00
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata 12000,00 12000,00 12000,00
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky 12000,00 12000,00 12000,00
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka 12000,00 12000,00 12000,00
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci 12000,00 12000,00 12000,00
518/0400-ost.služby telefon 25000,00 25000,00 25000,00
518/0500-ost.služby poštovné 3000,00 3000,00 3000,00
518-celkem 267000,00 267000,00 267000,00
521/0311-mzd.nákl.OON 62000,00 62000,00 62000,00
524/0310-zák.soc.pojištění 5000,00 5000,00 5000,00
524/0340-zák.zdr.pojištění 2000,00 2000,00 2000,00
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER 16000,00 16000,00 16000,00
527/0312-zák.soc.nák.školení 20000,00 20000,00 20000,00
527/0313-prevent.prohlídky 3000,00 3000,00 3000,00
52-celkem 108000,00 108000,00 108000,00
549/0400-ost.nák.poj.majetku 3000,00 3000,00 3000,00
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP 7000,00 7000,00 7000,00
549 Celkem 10000,00 10000,00 10000,00
558/0413-Náklady z DDHM 70000,00 70000,00 70000,00
Náklady celkem 1738000,00 1738000,00 1738000,00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 480000,00 480000,00 480000,00
602/0316-výnosy šk.akce Koťata 12000,00 12000,00 12000,00
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky 12000,00 12000,00 12000,00
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka 12000,00 12000,00 12000,00
602/0319-výnosy šk.akce Broučci 12000,00 12000,00 12000,00
662/0300-úroky 0,00 0,00 0,00
648/0311-čerp.RF.další čin. 0,00 0,00 0,00
648/0320-čerp.RF-sp.dary 0,00 0,00 0,00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000,00 14000,00 14000,00
672/0300-přísp.a dotace na provoz 1196000,00 1196000,00 1196000,00
Výnosy celkem 1738000,00 1738000,00 1738000,00
Rozdíl 0,00 0,00 0,00

Nové Hrady 30. 9. 2019

Vypracovala: Čadová Romana

Schválila: Mgr. Tuscherová Olga