Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2024–2026

Schválený rozpočet – r. 2024

NákladySchválený rozpočet 2024Rok 2024 stř.1Rok 2024 stř.2
501/0310-spotř.potravin480000.000.00480000.00
501/0410-všeobecný materiál70000.0059000.0011000.00
501/0411-mycí a úkl.prostř.34000.0017000.0017000.00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat50000.0050000.000.00
501/0413 drobný majetek15000.0011000.004000.00
501/0415-hračky MÚ65000.0065000.000.00
501-celkem714000.00202000.00512000.00
502/0300-spotř.el.energie435000.00245000.00190000.00
502//0400-spotř.vody a stočné80000.0045000.0035000.00
502/0500-spotř.plynu275000.00275000.000.00
502-celkem790000.00565000.00225000.00
511/0310-opravy a udržování110000.0090000.0020000.00
512/0300-cestovné4000.003000.001000.00
518/0100-ost.služby bank.popl.15000.0015000.000.00
518/0310-ost.služby jiné180000.00150000.0030000.00
518/0316-9-ost.služby-šk.akce48000.0048000.000.00
518/0313-ost.služby ze sp.darů0.000.000.00
518/0314-ost.služby-plavání14000.0014000.000.00
518/0315-ost.služby-seminář0.000.000.00
518/0400-ost.služby telefon25000.0013000.0012000.00
518/0500-ost.služby poštovné3000.003000.000.00
518-celkem285000.00243000.0042000.00
521/0311-mzd.nákl.OON62000.0052000.0010000.00
521/0312-mzd.nákl.z FO0.000.000.00
524/0310-zák.soc.pojištění5000.004000.001000.00
524/0311-soc.pojištění0.000.000.00
524/0312-zdr.pojištění0.000.000.00
524/0340-zák.zdr.pojištění2000.002000.000.00
525/0300-zák.soc.poj.KOOPER20000.0017000.003000.00
527/0311-zák.soc.náklady0.000.000.00
527/0312-zák.soc.n.školení20000.0019000.001000.00
527/0313-zák.soc.n.prev.proh.3000.003000.00
52-celkem112000.0097000.0015000.00
549/0400-ost.nák.poj.majetku0.000.000.00
549/0410-ost.nákl.úraz.poj.Koo0.000.000.00
549-celkem0.000.000.00
558/0413-DDHM70000.0055000.0015000.00
557/0300-nákl.z vyř.pohledávek0.00
Náklady celkem2085000.001255000.00830000.00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné480000.000.00480000.00
602/0311-tržby-šk.akce48000.0048000.000.00
662/0300-úroky0.000.000.00
648/0311-čerp.RF.další čin.0.000.000.00
648/0312-čerp.FO0.000.000.00
648/0321-rez.fond.sankce0.000.000.00
648/0320-čerp.RF-sp.dary0.000.000.00
649/0311-ost.výnosy-seminář0.000.000.00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání14000.0014000.000.00
672/0300-přísp.a dotace na provoz1543000.001193000.00350000.00
Výnosy celkem2085000.001255000.00830000.00
Rozdíl0.000.000.00
Nové Hrady 06. 12. 2023 Vypracoval:Čadová Romana Schválil: Mgr. Tuscherová Olga

Schválený střednědobý výhled rozpočtu r.2024-2026

Nákladyr. 2024r. 2025r. 2026
501/0310-spotř.potr.480000.00480000.00480000.00
501/0410-mat.ostatní70000.0070000.0070000.00
501/0411-mycí a úkl.34000.0034000.0034000.00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat50000.0050000.0050000.00
501/0413-spotř.mat.drobný majetek15000.0015000.0015000.00
501/0415-nákup hraček Měst65000.0065000.0065000.00
501-celkem714000.00714000.00714000.00
502/0300-spotř.el.energie435000.00435000.00435000.00
502/0400-spotř.voda80000.0080000.0080000.00
502//0500-spotř.teplo275000.00275000.00275000.00
502-celkem790000.00790000.00790000.00
511/0310-opravy a udržování110000.00110000.00110000.00
512/0300-cestovné4000.004000.004000.00
518/0100-ost.služby bank.po15000.0015000.0015000.00
518/0310-ost.služby jiné180000.00180000.00180000.00
518/0314-ost. Služby-plavání14000.0014000.0014000.00
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata12000.0012000.0012000.00
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky12000.0012000.0012000.00
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka12000.0012000.0012000.00
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci12000.0012000.0012000.00
518/0400-ost.služby telefon25000.0025000.0025000.00
518/0500-ost.služby poštovné3000.003000.003000.00
518-celkem285000.00285000.00285000.00
521/0311-mzd.nákl.OON62000.0062000.0062000.00
524/0310-zák.soc.pojištění5000.005000.005000.00
524/0340-zák.zdr.pojištění2000.002000.002000.00
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER20000.0020000.0020000.00
527/0312-zák.soc.nák.školení20000.0020000.0020000.00
527/0313-prevent.prohlídky3000.003000.003000.00
52-celkem112000.00112000.00112000.00
549/0400-ost.nák.poj.majetku0.000.000.00
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP0.000.000.00
549 Celkem0.000.000.00
558/0413-Náklady z DDHM70000.0070000.0070000.00
Náklady celkem2085000.002085000.002085000.00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné480000.00480000.00480000.00
602/0316-výnosy šk.akce Koťata12000.0012000.0012000.00
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky12000.0012000.0012000.00
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka12000.0012000.0012000.00
602/0319-výnosy šk.akce Broučci12000.0012000.0012000.00
662/0300-úroky0.000.000.00
648/0311-čerp.RF.další čin.0.000.000.00
648/0320-čerp.RF-sp.dary0.000.000.00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání14000.0014000.0014000.00
672/0300-přísp.a dotace na provoz1543000.001543000.001543000.00
Výnosy celkem2085000.002085000.002085000.00
Rozdíl0.000.000.00
Nové Hrady 06. 12. 2023 Vypracovala: Čadová R. Schválila: Mgr. Tuscherová Olga