Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2021 — 2023

Schválený rozpočet na rok 2021

Náklady Schválený rozpočet 2021 Rok 2021 stř.1 Rok 2021 stř.2
501/0310-spotř.potravin 480000.00 0.00 480000.00
501/0410-všeobecný materiál 70000.00 59000.00 11000.00
501/0411-mycí a úkl.prostř. 24000.00 12000.00 12000.00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat 60000.00 60000.00 0.00
501/0413 drobný majetek 15000.00 11000.00 4000.00
501/0415-hračky MÚ 65000.00 65000.00 0.00
501-celkem 714000.00 207000.00 507000.00
502/0300-spotř.el.energie 230000.00 140000.00 90000.00
502//0400-spotř.vody a stočné 75000.00 40000.00 35000.00
502/0500-spotř.plynu 170000.00 170000.00 0.00
502-celkem 475000.00 350000.00 125000.00
511/0310-opravy a udržování 90000.00 80000.00 10000.00
512/0300-cestovné 4000.00 3000.00 1000.00
518/0100-ost.služby bank.popl. 15000.00 15000.00 0.00
518/0310-ost.služby jiné 162000.00 142000.00 20000.00
518/0316-9-ost.služby-šk.akce 48000.00 48000.00 0.00
518/0313-ost.služby ze sp.darů 0.00 0.00 0.00
518/0314-ost.služby-plavání 14000.00 14000.00 0.00
518/0315-ost.služby-seminář 0.00 0.00 0.00
518/0400-ost.služby telefon 25000.00 13000.00 12000.00
518/0500-ost.služby poštovné 3000.00 3000.00 0.00
518-celkem 267000.00 235000.00 32000.00
521/0311-mzd.nákl.OON 62000.00 52000.00 10000.00
521/0312-mzd.nákl.z FO 0.00 0.00 0.00
524/0310-zák.soc.pojištění 5000.00 4000.00 1000.00
524/0311-soc.pojištění 0.00 0.00 0.00
524/0312-zdr.pojištění 0.00 0.00 0.00
524/0340-zák.zdr.pojištění 2000.00 2000.00 0.00
525/0300-zák.soc.poj.KOOPER 16000.00 14000.00 2000.00
527/0311-zák.soc.náklady 0.00 0.00 0.00
527/0312-zák.soc.n.školení 20000.00 19000.00 1000.00
527/0313-zák.soc.n.prev.proh. 3000.00 3000.00
52-celkem 108000.00 94000.00 14000.00
549/0400-ost.nák.poj.majetku 3000.00 3000.00 0.00
549/0410-ost.nákl.úraz.poj.Koo 7000.00 7000.00 0.00
549-celkem 10000.00 10000.00 0.00
558/0413-DDHM 70000.00 55000.00 15000.00
557/0300-nákl.z vyř.pohledávek 0.00
Náklady celkem 1738000.00 1034000.00 704000.00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 480000.00 0.00 480000.00
602/0311-tržby-šk.akce 48000.00 48000.00 0.00
662/0300-úroky 0.00 0.00 0.00
648/0311-čerp.RF.další čin. 0.00 0.00 0.00
648/0312-čerp.FO 0.00 0.00 0.00
648/0321-rez.fond.sankce 0.00 0.00 0.00
648/0320-čerp.RF-sp.dary 0.00 0.00 0.00
649/0311-ost.výnosy-seminář 0.00 0.00 0.00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000.00 14000.00 0.00
672/0300-přísp.a dotace na provoz 1196000.00 972000.00 224000.00
Výnosy celkem 1738000.00 1034000.00 704000.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r. 2020-2022

Náklady r. 2021 r. 2022 r. 2023
501/0310-spotř.potr. 480000.00 480000.00 480000.00
501/0410-mat.ostatní 70000.00 70000.00 70000.00
501/0411-mycí a úkl. 24000.00 24000.00 24000.00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat 60000.00 60000.00 60000.00
501/0413-spotř.mat.drobný majetek 15000.00 15000.00 15000.00
501/0415-nákup hraček Měst 65000.00 65000.00 65000.00
501-celkem 714000.00 714000.00 714000.00
502/0300-spotř.el.energie 230000.00 235000.00 235000.00
502/0400-spotř.voda 75000.00 78000.00 78000.00
502//0500-spotř.teplo 170000.00 175000.00 175000.00
502-celkem 475000.00 488000.00 488000.00
511/0310-opravy a udržování 90000.00 95000.00 95000.00
512/0300-cestovné 4000.00 4000.00 4000.00
518/0100-ost.služby bank.po 15000.00 15000.00 15000.00
518/0310-ost.služby jiné 162000.00 170000.00 170000.00
518/0314-ost. Služby-plavání 14000.00 14000.00 14000.00
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata 12000.00 12000.00 12000.00
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky 12000.00 12000.00 12000.00
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka 12000.00 12000.00 12000.00
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci 12000.00 12000.00 12000.00
518/0400-ost.služby telefon 25000.00 25000.00 25000.00
518/0500-ost.služby poštovné 3000.00 3000.00 3000.00
518-celkem 267000.00 275000.00 275000.00
521/0311-mzd.nákl.OON 62000.00 62000.00 62000.00
524/0310-zák.soc.pojištění 5000.00 5000.00 5000.00
524/0340-zák.zdr.pojištění 2000.00 2000.00 2000.00
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER 16000.00 16000.00 16000.00
527/0312-zák.soc.nák.školení 20000.00 20000.00 20000.00
527/0313-prevent.prohlídky 3000.00 3000.00 3000.00
52-celkem 108000.00 108000.00 108000.00
549/0400-ost.nák.poj.majetku 3000.00 3000.00 3000.00
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP 7000.00 7000.00 7000.00
549 Celkem 10000.00 10000.00 10000.00
558/0413-Náklady z DDHM 70000.00 70000.00 70000.00
Náklady celkem 1738000.00 1764000.00 1764000.00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 480000.00 480000.00 480000.00
602/0316-výnosy šk.akce Koťata 12000.00 12000.00 12000.00
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky 12000.00 12000.00 12000.00
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka 12000.00 12000.00 12000.00
602/0319-výnosy šk.akce Broučci 12000.00 12000.00 12000.00
662/0300-úroky 0.00 0.00 0.00
648/0311-čerp.RF.další čin. 0.00 0.00 0.00
648/0320-čerp.RF-sp.dary 0.00 0.00 0.00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000.00 14000.00 14000.00
672/0300-přísp.a dotace na provoz 1196000.00 1222000.00 1222000.00
Výnosy celkem 1738000.00 1764000.00 1764000.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00

Nové Hrady 25. 11. 2020

Vypracovala: Čadová R.

Schválila: Mgr. Tuscherová Olga