Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2020 — 2022

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet — r.2019        
Náklady   Schválený rozpočet 2019 Rok 2019 stř.1 Rok 2019 stř.2
501/0310-spotř.potravin   480000,00 0,00 480000,00
501/0410-všeobecný materiál   70000,00 59000,00 11000,00
501/0411-mycí a úkl.prostř.   24000,00 12000,00 12000,00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat   60000,00 60000,00 0,00
501/0413 drobný majetek   10000,00 8000,00 2000,00
501/0415-hračky MÚ   65000,00 65000,00 0,00
501-celkem   709000,00 204000,00 505000,00
502/0300-spotř.el.energie   220000,00 130000,00 90000,00
502//0400-spotř.vody a stočné   75000,00 40000,00 35000,00
502/0500-spotř.plynu   170000,00 170000,00 0,00
502-celkem   465000,00 340000,00 125000,00
511/0310-opravy a udržování   90000,00 80000,00 10000,00
512/0300-cestovné   4000,00 3000,00 1000,00
518/0100-ost.služby bank.popl.   15000,00 15000,00 0,00
518/0310-ost.služby jiné   130000,00 110000,00 20000,00
518/0316-9-ost.služby-šk.akce   48000,00 48000,00 0,00
518/0313-ost.služby ze sp.darů   0,00 0,00 0,00
518/0314-ost.služby-plavání   14000,00 14000,00 0,00
518/0315-ost.služby-seminář   0,00 0,00 0,00
518/0400-ost.služby telefon   25000,00 13000,00 12000,00
518/0500-ost.služby poštovné   3000,00 3000,00 0,00
518-celkem   235000,00 203000,00 32000,00
521/0311-mzd.nákl.OON   62000,00 52000,00 10000,00
521/0312-mzd.nákl.z FO   0,00 0,00 0,00
524/0310-zák.soc.pojištění   5000,00 4000,00 1000,00
524/0311-soc.pojištění   0,00 0,00 0,00
524/0312-zdr.pojištění   0,00 0,00 0,00
524/0340-zák.zdr.pojištění   2000,00 2000,00 0,00
525/0300-zák.soc.poj.KOOPER   16000,00 14000,00 2000,00
527/0311-zák.soc.náklady   0,00 0,00 0,00
527/0312-zák.soc.n.školení   10000,00 9000,00 1000,00
527/0313-zák.soc.n.prev.proh.   3000,00 3000,00  
52-celkem   98000,00 84000,00 14000,00
549/0400-ost.nák.poj.majetku   3000,00 3000,00 0,00
549/0410-ost.nákl.úraz.poj.Koo   7000,00 7000,00 0,00
549-celkem   10000,00 10000,00 0,00
558/0413-DDHM   70000,00 55000,00 15000,00
557/0300-nákl.z vyř.pohledávek   0,00    
Náklady celkem   1681000,00 979000,00 702000,00
Výnosy        
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné   480000,00 0,00 480000,00
602/0311-tržby-šk.akce   48000,00 48000,00 0,00
662/0300-úroky   0,00 0,00 0,00
648/0311-čerp.RF.další čin.   0,00 0,00 0,00
648/0312-čerp.FO   0,00 0,00 0,00
648/0321-rez.fond.sankce   0,00 0,00 0,00
648/0320-čerp.RF-sp.dary   0,00 0,00 0,00
649/0311-ost.výnosy-seminář   0,00 0,00 0,00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání   14000,00 14000,00 0,00
672/0300-přísp.a dotace na provoz   1139000,00 917000,00 222000,00
Výnosy celkem   1681000,00 979000,00 702000,00
Rozdíl   0,00 0,00 0,00
Nové Hrady 10.12.2018   Vypracoval:Čadová Romana Schválil: Heřmanová Eva  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r. 2020-2022

Náklady   Návrh r. 2020 Návrh r. 2021 Návrh r. 2022
501/0310-spotř.potr.   480000,00 480000,00 480000,00
501/0410-mat.ostatní   70000,00 70000,00 70000,00
501/0411-mycí a úkl.   24000,00 24000,00 24000,00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat   60000,00 60000,00 60000,00
501/0413-spotř.mat.drobný majetek   15000,00 15000,00 15000,00
501/0415-nákup hraček Měst   65000,00 65000,00 65000,00
501-celkem   714000,00 714000,00 714000,00
502/0300-spotř.el.energie   230000,00 230000,00 230000,00
502/0400-spotř.voda   75000,00 75000,00 75000,00
502//0500-spotř.teplo   170000,00 170000,00 170000,00
502-celkem   475000,00 475000,00 475000,00
511/0310-opravy a udržování   90000,00 90000,00 90000,00
512/0300-cestovné   4000,00 4000,00 4000,00
518/0100-ost.služby bank.po   15000,00 15000,00 15000,00
518/0310-ost.služby jiné   162000,00 162000,00 162000,00
518/0314-ost. Služby-plavání   14000,00 14000,00 14000,00
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata   12000,00 12000,00 12000,00
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky   12000,00 12000,00 12000,00
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka   12000,00 12000,00 12000,00
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci   12000,00 12000,00 12000,00
518/0400-ost.služby telefon   25000,00 25000,00 25000,00
518/0500-ost.služby poštovné   3000,00 3000,00 3000,00
518-celkem   267000,00 267000,00 267000,00
521/0311-mzd.nákl.OON   62000,00 62000,00 62000,00
524/0310-zák.soc.pojištění   5000,00 5000,00 5000,00
524/0340-zák.zdr.pojištění   2000,00 2000,00 2000,00
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER   16000,00 16000,00 16000,00
527/0312-zák.soc.nák.školení   20000,00 20000,00 20000,00
527/0313-prevent.prohlídky   3000,00 3000,00 3000,00
52-celkem   108000,00 108000,00 108000,00
549/0400-ost.nák.poj.majetku   3000,00 3000,00 3000,00
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP   7000,00 7000,00 7000,00
549 Celkem   10000,00 10000,00 10000,00
558/0413-Náklady z DDHM   70000,00 70000,00 70000,00
Náklady celkem   1738000,00 1738000,00 1738000,00
Výnosy        
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné   480000,00 480000,00 480000,00
602/0316-výnosy šk.akce Koťata   12000,00 12000,00 12000,00
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky   12000,00 12000,00 12000,00
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka   12000,00 12000,00 12000,00
602/0319-výnosy šk.akce Broučci   12000,00 12000,00 12000,00
662/0300-úroky   0,00 0,00 0,00
648/0311-čerp.RF.další čin.   0,00 0,00 0,00
648/0320-čerp.RF-sp.dary   0,00 0,00 0,00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání   14000,00 14000,00 14000,00
672/0300-přísp.a dotace na provoz   1196000,00 1196000,00 1196000,00
Výnosy celkem   1738000,00 1738000,00 1738000,00
Rozdíl    0,00 0,00 0,00

       

Nové Hrady 30. 9. 2019 Vypracovala: Čadová Romana Schválila: Mgr. Tuscherová Olga