Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2018 — 2020

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet — r.2019
Náklady   Schválený rozpočet 2019 Rok 2019 stř.1 Rok 2019 stř.2
501/0310-spotř.potravin 480000,00 0,00 480000,00
501/0410-všeobecný materiál 70000,00 59000,00 11000,00
501/0411-mycí a úkl.prostř. 24000,00 12000,00 12000,00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat 60000,00 60000,00 0,00
501/0413 drobný majetek 10000,00 8000,00 2000,00
501/0415-hračky MÚ 65000,00 65000,00 0,00
501-celkem   709000,00 204000,00 505000,00
502/0300-spotř.el.energie 220000,00 130000,00 90000,00
502//0400-spotř.vody a stočné 75000,00 40000,00 35000,00
502/0500-spotř.plynu 170000,00 170000,00 0,00
502-celkem   465000,00 340000,00 125000,00
511/0310-opravy a udržování   90000,00 80000,00 10000,00
512/0300-cestovné   4000,00 3000,00 1000,00
518/0100-ost.služby bank.popl.   15000,00 15000,00 0,00
518/0310-ost.služby jiné 130000,00 110000,00 20000,00
518/0316-9-ost.služby-šk.akce 48000,00 48000,00 0,00
518/0313-ost.služby ze sp.darů 0,00 0,00 0,00
518/0314-ost.služby-plavání 14000,00 14000,00 0,00
518/0315-ost.služby-seminář 0,00 0,00 0,00
518/0400-ost.služby telefon 25000,00 13000,00 12000,00
518/0500-ost.služby poštovné 3000,00 3000,00 0,00
518-celkem   235000,00 203000,00 32000,00
521/0311-mzd.nákl.OON   62000,00 52000,00 10000,00
521/0312-mzd.nákl.z FO   0,00 0,00 0,00
524/0310-zák.soc.pojištění   5000,00 4000,00 1000,00
524/0311-soc.pojištění   0,00 0,00 0,00
524/0312-zdr.pojištění   0,00 0,00 0,00
524/0340-zák.zdr.pojištění   2000,00 2000,00 0,00
525/0300-zák.soc.poj.KOOPER   16000,00 14000,00 2000,00
527/0311-zák.soc.náklady   0,00 0,00 0,00
527/0312-zák.soc.n.školení   10000,00 9000,00 1000,00
527/0313-zák.soc.n.prev.proh.   3000,00 3000,00  
52-celkem   98000,00 84000,00 14000,00
549/0400-ost.nák.poj.majetku 3000,00 3000,00 0,00
549/0410-ost.nákl.úraz.poj.Koo 7000,00 7000,00 0,00
549-celkem   10000,00 10000,00 0,00
558/0413-DDHM   70000,00 55000,00 15000,00
557/0300-nákl.z vyř.pohledávek   0,00    
Náklady celkem   1681000,00 979000,00 702000,00
Výnosy    
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné   480000,00 0,00 480000,00
602/0311-tržby-šk.akce   48000,00 48000,00 0,00
662/0300-úroky   0,00 0,00 0,00
648/0311-čerp.RF.další čin.   0,00 0,00 0,00
648/0312-čerp.FO   0,00 0,00 0,00
648/0321-rez.fond.sankce   0,00 0,00 0,00
648/0320-čerp.RF-sp.dary   0,00 0,00 0,00
649/0311-ost.výnosy-seminář   0,00 0,00 0,00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání   14000,00 14000,00 0,00
672/0300-přísp.a dotace na provoz   1139000,00 917000,00 222000,00
Výnosy celkem   1681000,00 979000,00 702000,00
Rozdíl   0,00 0,00 0,00
Nové Hrady 10.12.2018 Vypracoval:Čadová Romana Schválil: Heřmanová Eva

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 — 2020

Náklady Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020
501 materiálové náklady 709000 709000 709000
502 energie, voda, topení 465000 465000 465000
511-opravy a udržování 90000 90000 90000
512-cestovné 4000 4000 4000
518-ostatní služby celkem 235000 235000 235000
52-mzdové a sociální náklady 98000 98000 98000
549-ostatní náklady z činnosti 10000 10000 10000
558-náklady z pořízení DDHM 70000 70000 70000
Náklady celkem 1681000 1681000 1681000
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 480000 480000 480000
602/0311-tržby-šk.akce 48000 48000 48000
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000 14000 14000
672-provozní dotace od města 1139000 1139000 1139000
Výnosy celkem 1681000 1681000 1681000

Schválila rada města Nové Hrady na 91. jednání dne 01.11.2017 Zveřejněno 04.12.2017