Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2022 — 2024

Nákladyr. 2022r. 2023r. 2024
501/0310-spotř.potr.480000.00480000.00480000.00
501/0410-mat.ostatní70000.0070000.0070000.00
501/0411-mycí a úkl.24000.0024000.0024000.00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat60000.0060000.0060000.00
501/0413-spotř.mat.drobný majetek15000.0015000.0015000.00
501/0415-nákup hraček Měst65000.0065000.0065000.00
501-celkem714000.00714000.00714000.00
502/0300-spotř.el.energie290000.00300000.00300000.00
502/0400-spotř.voda75000.0078000.0078000.00
502//0500-spotř.teplo170000.00175000.00175000.00
502-celkem535000.00553000.00553000.00
511/0310-opravy a udržování90000.0095000.0095000.00
512/0300-cestovné4000.004000.004000.00
518/0100-ost.služby bank.po15000.0015000.0015000.00
518/0310-ost.služby jiné162000.00170000.00170000.00
518/0314-ost. Služby-plavání14000.0014000.0014000.00
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata12000.0012000.0012000.00
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky12000.0012000.0012000.00
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka12000.0012000.0012000.00
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci12000.0012000.0012000.00
518/0400-ost.služby telefon25000.0025000.0025000.00
518/0500-ost.služby poštovné3000.003000.003000.00
518-celkem267000.00275000.00275000.00
521/0311-mzd.nákl.OON62000.0062000.0062000.00
524/0310-zák.soc.pojištění5000.005000.005000.00
524/0340-zák.zdr.pojištění2000.002000.002000.00
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER16000.0016000.0016000.00
527/0312-zák.soc.nák.školení20000.0020000.0020000.00
527/0313-prevent.prohlídky3000.003000.003000.00
52-celkem108000.00108000.00108000.00
549/0400-ost.nák.poj.majetku3000.003000.003000.00
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP7000.007000.007000.00
549 Celkem10000.0010000.0010000.00
558/0413-Náklady z DDHM70000.0070000.0070000.00
Náklady celkem1798000.001829000.001829000.00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné480000.00480000.00480000.00
602/0316-výnosy šk.akce Koťata12000.0012000.0012000.00
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky12000.0012000.0012000.00
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka12000.0012000.0012000.00
602/0319-výnosy šk.akce Broučci12000.0012000.0012000.00
662/0300-úroky0.000.000.00
648/0311-čerp.RF.další čin.0.000.000.00
648/0320-čerp.RF-sp.dary0.000.000.00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání14000.0014000.0014000.00
672/0300-přísp.a dotace na provoz1256000.001287000.001287000.00
Výnosy celkem1798000.001829000.001829000.00
Rozdíl0.000.000.00
Nové Hrady 15. 11. 2021 Vypracovala: Čadová R. Schválila: Mgr. Tuscherová Olga

Schválený střednědobý výhled rozpočtu r. 2022-2024

Nákladyr. 2022r. 2023r. 2024
501/0310-spotř.potr.480000.00480000.00480000.00
501/0410-mat.ostatní70000.0070000.0070000.00
501/0411-mycí a úkl.24000.0024000.0024000.00
501/0412-knihy,uč.pom.výtv.mat60000.0060000.0060000.00
501/0413-spotř.mat.drobný majetek15000.0015000.0015000.00
501/0415-nákup hraček Měst65000.0065000.0065000.00
501-celkem714000.00714000.00714000.00
502/0300-spotř.el.energie290000.00300000.00300000.00
502/0400-spotř.voda75000.0078000.0078000.00
502//0500-spotř.teplo170000.00175000.00175000.00
502-celkem535000.00553000.00553000.00
511/0310-opravy a udržování90000.0095000.0095000.00
512/0300-cestovné4000.004000.004000.00
518/0100-ost.služby bank.po15000.0015000.0015000.00
518/0310-ost.služby jiné162000.00170000.00170000.00
518/0314-ost. Služby-plavání14000.0014000.0014000.00
518/0316-ost.sl.šk.akce Koťata12000.0012000.0012000.00
518/0317-ost.sl.šk.akce Žabičky12000.0012000.0012000.00
518/0318-ost.sl.šk.akce Sluníčka12000.0012000.0012000.00
5180319-ost.sl.šk.akce Broučci12000.0012000.0012000.00
518/0400-ost.služby telefon25000.0025000.0025000.00
518/0500-ost.služby poštovné3000.003000.003000.00
518-celkem267000.00275000.00275000.00
521/0311-mzd.nákl.OON62000.0062000.0062000.00
524/0310-zák.soc.pojištění5000.005000.005000.00
524/0340-zák.zdr.pojištění2000.002000.002000.00
525/0300-jiné poj.z mezd KOOPER16000.0016000.0016000.00
527/0312-zák.soc.nák.školení20000.0020000.0020000.00
527/0313-prevent.prohlídky3000.003000.003000.00
52-celkem108000.00108000.00108000.00
549/0400-ost.nák.poj.majetku3000.003000.003000.00
549/0410-ost.nákl.úr.poj.KOOP7000.007000.007000.00
549 Celkem10000.0010000.0010000.00
558/0413-Náklady z DDHM70000.0070000.0070000.00
Náklady celkem1798000.001829000.001829000.00
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné480000.00480000.00480000.00
602/0316-výnosy šk.akce Koťata12000.0012000.0012000.00
602/0317-výnosy šk.akce Žabičky12000.0012000.0012000.00
602/0318-výnosy šk.akce Sluníčka12000.0012000.0012000.00
602/0319-výnosy šk.akce Broučci12000.0012000.0012000.00
662/0300-úroky0.000.000.00
648/0311-čerp.RF.další čin.0.000.000.00
648/0320-čerp.RF-sp.dary0.000.000.00
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání14000.0014000.0014000.00
672/0300-přísp.a dotace na provoz1256000.001287000.001287000.00
Výnosy celkem1798000.001829000.001829000.00
Rozdíl0.000.000.00

Nové Hrady 15. 11. 2021 Vypracovala: Čadová R. Schválila: Mgr. Tuscherová Olga