LISTOPAD 2022

31.10.-2.11. — Strašidlácké dny ve školce

2. -3. 11. — Návštěva strašidelné Apatyky

3. 11. — 4. plavání předškoláků

4. 11. — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Broučků a Sluníček

7. 11. — Vánoční focení dětí

9. 11. — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Koťátek a Žabiček

10. 11. — 5. plavání předškoláků

10. 11. — Martinská jízda — odpolední akce pro děti a rodiče od 16:20 hod. na zahrádce MŠ

11. 11. — Hodina s paní logopedkou — třída Koťátek a Žabiček

16. 11. — Návštěva dětí z partnerské školky v Grossschenau — třída předškoláků

22. 11. Vánoční dílna pro děti a rodiče od 15:30 hod. ve třídě Žabiček

25. 11. Výlet autobusem do Planetária v Č. Budějovicích — třída Broučků a Sluníček

28. 11. Rozsvícení vánočního stromečku ve školce + Vánoční školkový jarmark

30. 11. Divadlo Sluníčko — „Dvanáct měsíčků« v 8.30 hod.

ŘÍJEN 2022

Úterý 4. 10. — Divadlo Bambini — „Pohádkové čarování« — 10.30 hod. 55,-kč

Čtvrtek 6. 10. — 1. plavání předškoláků v Rezidenci

Středa 12. 10. — Výlet autobusem do T. Svinů na divadelní představení „O princezně, Luciášovi a makových buchtách« — třída Sluníček

Středa 12. 10. — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třída Koťátek a Žabiček — přesunuto na 9. 11.

V týdnu od 10. — 14. 10. Drakiáda — den bude vybrán v závislosti na počasí (děti si přinesou draka do MŠ)

Čtvrtek 13. 10. — 2. plavání předškoláků

Pátek 14. 10. — Hodina s paní logopedkou — třída Broučků a Sluníček

Čtvrtek 20. 10. — 3. plavání předškoláků

Pátek 21. 10. — Keramika — od 9. hod. — třída předškoláků (Broučci)

Pondělí 24. 10. — Dýňování — odpolední akce pro rodiče a děti — od 15. 30hod.

26. a 27. 10. 2022 jsou podzimní prázdniny — omezený provoz v MŠ na 1 třídu

31. 10. — 2. 11. 2022 — Strašidlácké dny ve školce — prosíme, připravte dětem kostým

ZÁŘÍ 2022

  1. září — začíná nový školní rok

13. září — Logopedický workshop na téma „Milníky ve vývoji řeči« v 15. 45 hod. v Duhové budově ve třídě Broučků

21. září — Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ

26. září — Výlet autobusem do T. Svinů na divadelní představení „O Smolíčkovi« — třída Broučků

Červen 2022

  1. 6. Sportovní hry v MŠ — oslava Mezinárodního dne dětí
  1. 6. a 2. 6. Zápis nových dětí do MŠ pro občany Ukrajiny
  2. 6. Projektový den „Skřítci a svět bylinek« — třída Koťátek a Sluníček
  3. 6. Výlet třídy Žabiček do ZOO Hluboká nad Vltavou — prohlídka ZOO+projektový den „Zvířata v ZOO« a Výlet třídy Broučků do ZOO Hluboká nad Vltavou — prohlídka ZOO + divadelní představení „O pyšné žirafě«

6. 6. Projektový den „Staň se hrdinou« — třída Sluníček

7. 6. Projektový den „Skřítci a svět bylinek« — třída Broučků a Žabiček

8. 6. Projektový den s rybáři — třída Sluníček a Broučků

10. 6. Hodina s paní logopedkou — třída Koťátek a Žabiček

14. 6. Projektový den „Hrátky s pamětí« — třída Sluníček a Broučků

15. 6. Rozloučení s předškoláky od 9. 30 hod.

17. 6. Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — všechny třídy

20. 6. Projektový den s myslivci — všechny třídy

22. 6. Zahradní show — „Veselé šaškování« — od 9: 15 hod. 50,-kč/ dítě

27. 6. Projektový den s Dynamem — všechny třídy

KVĚTEN 2022

4. 5. Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — všechny třídy

6. 5. Besídka ke dni matek třídy Broučků — v 15.30 u Broučků

6. a 9. 5. Zápis nových dětí do MŠ

12. 5. Besídka ke dni matek třídy Sluníček — v 15.30 u Sluníček

13. 5. Návštěva třídy Broučků v Domě s pečovatelskou službou s krátkým vystoupením

17. 5. Besídka ke dni matek třídy Koťátek — v 15. 30 u Koťátek

18. 5. Besídka ke dni matek třídy Žabiček — v 16. 00 u Žabiček

20. 5. Hodina s paní logopedkou — třída Sluníček a Broučků

23. 5. Projektový den v MŠ — „Jak jel Zdravík do ZOO« — třída Koťátek a Žabiček

25. 5. Výlet třídy Koťátek do ZOO Hluboká nad Vltavou-prohlídka ZOO+divadlo

25. 5. Výlet třídy Sluníček do ZOO Hluboká nad Vltavou — prohlídka ZOO + projektový den „Mraveniště«

27. 5. Divadlo Zvoneček — „O perníkové chaloupce II« — 60kč/dítě

30. 5. Výlet třídy Broučků do kina v T. Svinech na divadelní představení „O Smolíčkovi« — doprava a vstupné bude hrazeno z výtěžku ze školkového vánočního jarmarku

31. 5. Výlet vlakem třídy Sluníček do Borovan na divadelní představení „Udatný Matyáš« a „Expozice vlakem z Borovan tam a zpátky« — doprava a vstupné bude hrazeno z výtěžku ze školkového vánočního jarmarku

DUBEN 2022

Ve dnech 1. a 2. 4. proběhne v Základní škole Nové Hrady zápis do 1. třídy

5. 4. Návštěva knihovny — třída Koťátek a Sluníček

6. 4. Měření očí — všechny přihlášené dětí

6. 4. Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třídy Sluníček a Broučků

7. 4. Návštěva knihovny — třída Žabiček

7. 4. Keramika — třída Sluníček

8. 4. Divadlo Bambini — Písničky z pohádek

12. 4. Velikonoční vycházka na Státní hrad Nové Hrady — všechny třídy

12. 4. Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi — od 15. 30 hod. v případě hezkého počasí na zahrádce MŠ (jinak ve třídě, která bude upřesněna)

13. 4. Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — třídy Koťátek a Žabiček

V týdnech od 13. — 21. 4. budou děti z duhové budovy pracovat s mikroskopem.

14. 4. Velikonoční prázdniny — omezený provoz na 1 třídu v duhové budově

22. 4. Hodina s paní logopedkou — třída Sluníček a Broučků

25. 4. Společné focení třídy + jarní focení dětí

27. 4. Projektový den „Tvoříme divadlo« — třída Sluníček

29. 4. Čarodějnický rej v MŠ

Prosíme rodiče dětí z duhové budovy (Broučci a Sluníčka), pokud mají možnost, aby si nechali děti v příštím týdnu od 7. — 11. 3. 2022 doma nebo si je vyzvedávali po obědě, z důvodu nedostatku personálu, kvůli výskytu onemocnění Covid-19. Kluby pro předškoláky budou tento týden zrušené, všechny děti půjdou po obědě odpočívat. Dále prosíme, aby do MŠ chodily jen zdravé, doléčené děti! Děti s příznaky respiračního onemocnění budou posílány domů. Děkujeme kolektiv MŠ

BŘEZEN 2022

7. března — Myslivecké povídání — všechny třídy

9. března — Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — tanečky, písničky — všechny třídy

11. března — Keramika — předškoláci

14. března — Divadlo Zvoneček — O perníkové chaloupce I. 8. 45hod. 60kč

16. března — Muzikoterapie — Broučci

18. března — Keramika — předškoláci

22. března — odemykání zahrádky po zimě

23. března — Muzikoterapie — Sluníčka

23. března — Schůzka s rodiči předškoláků s pedagogem ZŠ u Sluníček v 15.30 hod.

24. března — Návštěva knihovny — Broučci

29. března — Návštěva předškoláků v 1. třídě

ÚnOR 2022

  1. února — Projektový den „Ze života dravců« — 60kč/dítě ( bude hrazeno z projektu)

3. února — Divadlo Bambini — Zvídavá liška 9.00 hod. 50,-kč/dítě

9. února — Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — všechny třídy

16. února — Muzikoterapie — třída Koťátek

22. února — Hodina s paní logopedkou — Koťátka, Žabičky

23. února — Muzikoterapie — třída Žabiček

25. února — 12. Školkový mastopust a mosopustní veselice

28. 2. — 4. 3. 2021 — JARNÍ PRÁZDNINY — omezený provoz na 1—2 třídy

LEDEN 2022

6. 1. — Tři Králové v MŠ, prohlídka jesliček v kostele

12. 1. Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — zpívání, tanečky — všechny třídy

13. 1. Divadlo Zvoneček — „O neposlušných kůzlátkách« 8. 45 hod. 60kč

20. 1. Ukázka výcviku dravců — 10 hod. 60kč — PŘESUNUTO na 1. 2. 2022 bude hrazeno z projektu

21. 1. Projektový den — mobilní planetárium v Duhové budově 80kč/dítě bude hrazeno z projektu

25. 1. Hodina s paní logopedkou — třídy Sluníček a Broučků