Prosíme rodiče dětí z duhové budovy (Broučci a Sluníčka), pokud mají možnost, aby si nechali děti v příštím týdnu od 7. — 11. 3. 2022 doma nebo si je vyzvedávali po obědě, z důvodu nedostatku personálu, kvůli výskytu onemocnění Covid-19. Kluby pro předškoláky budou tento týden zrušené, všechny děti půjdou po obědě odpočívat. Dále prosíme, aby do MŠ chodily jen zdravé, doléčené děti! Děti s příznaky respiračního onemocnění budou posílány domů. Děkujeme kolektiv MŠ

BŘEZEN 2022

7. března — Myslivecké povídání — všechny třídy

9. března — Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — tanečky, písničky — všechny třídy

11. března — Keramika — předškoláci

14. března — Divadlo Zvoneček — O perníkové chaloupce I. 8. 45hod. 60kč

16. března — Muzikoterapie — Broučci

18. března — Keramika — předškoláci

22. března — odemykání zahrádky po zimě

23. března — Muzikoterapie — Sluníčka

23. března — Schůzka s rodiči předškoláků s pedagogem ZŠ u Sluníček v 15.30 hod.

24. března — Návštěva knihovny — Broučci

29. března — Návštěva předškoláků v 1. třídě

ÚnOR 2022

  1. února — Projektový den „Ze života dravců« — 60kč/dítě ( bude hrazeno z projektu)

3. února — Divadlo Bambini — Zvídavá liška 9.00 hod. 50,-kč/dítě

9. února — Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — všechny třídy

16. února — Muzikoterapie — třída Koťátek

22. února — Hodina s paní logopedkou — Koťátka, Žabičky

23. února — Muzikoterapie — třída Žabiček

25. února — 12. Školkový mastopust a mosopustní veselice

28. 2. — 4. 3. 2021 — JARNÍ PRÁZDNINY — omezený provoz na 1—2 třídy

LEDEN 2022

6. 1. — Tři Králové v MŠ, prohlídka jesliček v kostele

12. 1. Hodina s paní učitelkami ze ZUŠ — zpívání, tanečky — všechny třídy

13. 1. Divadlo Zvoneček — „O neposlušných kůzlátkách« 8. 45 hod. 60kč

20. 1. Ukázka výcviku dravců — 10 hod. 60kč — PŘESUNUTO na 1. 2. 2022 bude hrazeno z projektu

21. 1. Projektový den — mobilní planetárium v Duhové budově 80kč/dítě bude hrazeno z projektu

25. 1. Hodina s paní logopedkou — třídy Sluníček a Broučků

PROSINEC 2021

  1. prosince- Hodina s paní logopedkou — třída Koťátek a Žabiček — PŘESUNUTO na 9.12.
  2. prosince — Mikulášská nadílka ve školce od 9 hodin

6. prosince — Předání sponzorského daru u předškoláků od firmy Motor Jikov

8. prosince — Divadlo Sluníčko — „Vánoční zvonková víla« od 9 hodin — 50,-kč

10. prosince — Projektový den s myslivci — v 8.30 hod. Koťátka a Žabičky, v 9. 15 hod. Sluníčka a Broučci

13. prosince — Hodina s paní učitelkou ze ZUŠ — Koťátka, Žabičky

15. prosince — Hodina z paní učitelkami ze ZUŠ — Broučci, Sluníčka

16. prosince — Vánoční den ve školce

Od 23. 12. do 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

Těšíme se na Vás v Novém roce v pondělí 3. 1. 2022

LISTOPAD 2021

3. listopadu — Vánoční focení v MŠ

4. listopadu — On-line badatelský den — pokusy — třída Broučků – přesunuto na 16.11

4. listopadu — 4. plavání předškoláků

5. listopadu — Divadlo Bambini — Jak krteček písničku našel 9.00 hod. 50,-kč

9. listopadu — Hodina s logopedkou — třída Sluníček a Broučků — přesunuto na 19. listopadu

10. listopadu — Hudební hrátky s pedagogy ZUŠ — třída Broučků a Sluníček

11. listopadu — 5. plavání předškoláků

11. listopadu — Martinská jízda v MŠ od 16.15 hod.

12. listopadu — Keramika — předškoláci

16. listopadu — On line badatelský den, pokusy- třída Broučků

18. listopadu — Projektový den „Život broučka« — mikroskopování — třídy Broučků a Sluníček

24. listopadu — Vánoční dílna v MŠ — vnitřní akce — ZRUŠENO z epidemiolog. důvodů

29. listopadu — Rozsvícení vánočního stromečku, vánoční jarmark v MŠ — PŘESUNUTO NA PÁTEK 26. listopadu

Vzhledem k doporučení hejtmana Jihočeského kraje a po dohodě se zřizovatelem MŠ bude po dobu prodloužených podzimních prázdnin (25.10.-29.10.), z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, provoz MŠ omezen pouze pro děti obou pracujících rodičů. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ

POZOR!!!

Vážení rodiče,

z důvodu nutnosti prověření možného výskytu Covid 19 v MŠ žádáme ty, kteří si mohou zajistit hlídání, aby v pondělí 18.10. a v úterý 19.10. raději své dítě nechali doma. Pro ostatní bude MŠ otevřena v omezeném provozu s personálem, u kterého je jistota, že se s možnou nakaženou osobou nesetkal. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ

Výskyt Covid 19 v MŠ se neprokázal — od 20. 10. bude běžný provoz v MŠ. Prosíme o dodržování všech protiepidemiologických opatření a vstupu do budovy MŠ pouze s nasazeným respirátorem. Děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ

Říjen 2021

PÁTEK 1. 10. — Divadlo Zvoneček — „O veliké řepě« — 8.45 hod.                60,-kč

STŘEDA 6. 10. — Keramika — 9. 00 hod., třída Sluníček

ČTVRTEK 7. 10. — 2. Plavání předškoláků v Rezidenci

PÁTEK 8. 10. Policie ČR ve školce — ukázka kynologie

V týdnu od 11. — 15. 10. DRAKIÁDA — den bude vybrán v závislosti na počasí ( děti si přinesou draka do MŠ)

ČTVRTEK 14. 10. Projektový den s Dynamo školičkou

ÚTERÝ 19. 10. Hodina s logopedkou — třída Žabiček a Koťátek

STŘEDA 20. 10. Projektový den „My se hada nebojíme« — třída Sluníček a Broučků (vstupné bude hrazeno z projektu MŠ)          9.00 hod.

ČTVRTEK 21. 10. — 3. plavání předškoláků

PONDĚLÍ 25. 10. Dýňování — odpolední akce pro rodiče a děti — od 15.30 hod.

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny — omezený provoz v MŠ na 1 třídu

Září 2021

Začíná nám nový školní rok 2021/2022

8. září — informační schůzka pro rodiče — 15.45 hod. u Sluníček nebo v případě hezkého počasí na zahradě MŠ

23. září — hodina s paní logopedkou — třída Broučků a Sluníček

30. září — 1. plavání předškoláků