Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření MŠMT upřesnilo, že je možné za dodržování mimořádných opatření (nošení roušek) chodit mimo areál MŠ. Vzhledem k těsné blízkosti přírody u MŠ, kde se nepohybují další osoby a je tedy minimální riziko přenosu viru, budeme tuto možnost od června využívat.

Aktuální informace o ošetřovném

Po ukončení činnosti krizových MŠ a ZŠ mají rodiče možnost buď umístit dítě do své MŠ, pokud je otevřena, či zajistit péči osobním přístupem za podpory ošetřovného. Z uvedeného vyplývá, že kraj nezajišťuje dále péči o děti a žáky po ukončení nouzového stavu a odpovědnost za zajištění této péče dále náleží zákonným zástupcům.

Ošetřovné:

– Pro MŠ i ZŠ je dohoda vládní koalice na výši ošetřovného 80 % z denního vyměřovacího základu.

– Pokud zákonní zástupci ponechají dítě doma, musí mít pro to vážné důvody:

1. dítě patří do rizikové skupiny – astma, imunitní systém nebo žijí v domácnosti s někým, kdo je rizikový dle kritérií vydaných Ministerstvem zdravotnictví (uvedeno v manuálu pro MŠ, vydaném MŠMT, přístupný na http://msmt.cz );

2. provozní důvody školy, ve formě:

a) omezení kapacity školy (např. ZŠ, kde budou od 25.5. skupiny max. 15 žáků, někteří žáci se nevejdou),

b) z důvodu kratší provozní doby — kdy nezvládnou rodiče sjednotit práci a péči o děti.

Za těchto podmínek by bylo možné čerpat dávku ošetřovného i zpětně od 1.5. až do 30.6.2020.

Předepsané vážné důvody musí žadatel uvést v tiskopisu (elektronická verze na ČSSZ).

Z hygienických důvodů nebude vydávána první den nemoci strava do jídlonosičů. Odhlásit lze v pondělí do 8.00 hod, další dny do 12.00 hod. na následující den.

Od 6. 5. — 11. 5. 2020 probíhá zjišťování počtu dětí, které by do konce školního roku navštěvovaly mateřskou školu. Následně bude zveřejněno datum otevření MŠ a také opatření, která budou závazná pro děti a zákonné zástupce dětí.

V plastovém boxu u kolostavu ve školce jsou nově omalovánky pro menší děti, pexesa, okopírované pracovní listy pro děti, jejichž rodiče si nemají možnost tisknout doma. Některé pracovní listy pro děti umístíme i na FB stránku školky nebo si je můžete kdykoli sami vyzvednout v boxu. Do boxu budeme pravidelně přidávat další pracovní listy pro menší děti i pro předškoláky :-).

Úkoly pro předškoláky

Vážení rodiče předškoláčků, současná situace nám nedovoluje vzdělávat Vaše děti v MŠ a proto bychom Vám chtěly nabídnout dobrovolnou možnost využít pracovních listů, se kterými pracujeme ve třídách. Tyto pracovní listy budou k dispozici v označeném plastovém boxu, který jsme umístily u kolostavu u bočního vchodu MŠ. Boční vchod proto bude otevřený. Prosím, vezměte si z boxu celou složku Vašeho dítěte domů a podle Vašeho uvážení můžete úkoly postupně plnit. Pro doplnění informací nás můžete kontaktovat na e-mailu [email protected] nebo přes skupinu na FB MŠ Nové Hrady. Děkujeme Vám a přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví.

Další materiály pro předškoláčky: https://www.vesela-chaloupka.cz/materiály/predskolaci-bez-zapisu-149/

Uzavření MŠ

Na základě rozhodnutí Rady města Nové Hrady dochází od úterý 17. 3. 2020 do odvolání k uzavření Mateřské školy Nové Hrady. O znovuotevření budete informováni na webových stránkách. Strava bude automaticky odhlášena na celou dobu uzavření MŠ. Potvrzení o ošetřování člena rodiny si můžete vyzvedávat v úterý 17. 3. 2020 od 7—11 hodin, po telefonické nebo e-mailové dohodě jinak. 

Děkujeme za pochopení.

Březen 2020

Úterý 3. 3. Školkové kolo ve zpěvu — soutěž Zvonek z Novohradských hor

Čtvrtek 5. 3. Návštěva knihovny — třída Sluníček

Pátek 6. 3. Screening zrakových vad přihlášených dětí od 8. 30 hod.

Neděle 8. 3. Vystoupení vybraných dětí — MDŽ

Úterý 10. 3. Návštěva knihovny — třída Broučků

Keramika — třída Sluníček

Středa 11. 3. Oblastní kolo ve zpěvu v H. Stropnici — soutěž Zvonek z Novohradských hor — od 13 hod.

Úterý 17. 3. Keramika — třída Broučků — ZRUŠENO

Středa 18. 3. Divadlo Zvoneček „Perníková chaloupka« v 8. 45 hod. — ZRUŠENO

Čtvrtek 19. 3. Schůzka před zápisem do 1. třídy ZŠ — pro rodiče předškoláků — třída Sluníček od 15. 45 hod. — BUDE PŘESUNUTO NA JINÝ TERMÍN

Pátek 20. 3. Myslivecké povídání ve školce — 9.00 hod ZRUŠENO

Odemykání zahrádky po zimě

Pondělí 23. 3. Výlet do kina v T. Svinech na pásmo pohádek „Pohádková škola« — třída Koťátek ZRUŠENO

Úterý 24. 3. Projektový den v knihovně — výlet předškoláků do Benešova nad Černou ZRUŠENO

Středa 25. 3. Divadlo Bambini — „Písničky s vodníkem« v 10.00 hod. ZRUŠENO

Pondělí 30. 3. Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ -ZRUŠENO

Úterý 31. 3. Keramika — Broučci+Sluníčka ZRUŠENO