Říjen

V říjnu začínáme chodit do solné jeskyně. Všechny třídy se budou pravidelně střídat, vychází to zhruba jednou za dva týdny hodina pobytu.
Děti ze třídy SLUNÍČEK půjdou vítat nové občánky Nových Hradů 22.10. v 15:00 hodin.
V plánu máme „Odpoledne pro TATÍNKY« — ve středu 14.10. v 16:00 hodin se závěrečným ohněm a opékáním buřtíků. Děti tatínky srdečně zvou, pohrají si spolu ve školce, uzeninu a pečivo si vezměte s sebou podle vlastní spotřeby.
Podle počasí plánujeme pouštění draků, úklid zahrady a její zamykání na zimu.
Požádali jsme Polici ČR, aby nám ukázali výcvik služebních psů.
Od 13.10. začínají „Hrátky s německým jazykem ve školce« každé úterý a středu dopoledne ve třídě BROUČKŮ a SLUNÍČEK.
Podzimní prázdniny budou 29. a 30. října, v tyto dny budeme mít omezený provoz jen na duhovou budovu, proto prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby si nechali děti doma a včas si je odhlásili.

Červenec-srpen

Prázdninový provoz MŠ: v průběhu hlavních prázdnin bude ve školce omezen provoz na jednu — dvě třídy.

Uzavření MŠ: 20.7. — 16.8.2009.

O prázdninách budeme opravovat hygienická zařízení v duhové budově.

Červen

Vítáme vás na právě vzniklých stránkách Mateřské školy Nové Hrady.

* Už 1. června dopoledne oslavíme Den dětí 3. ročníkem Sportovních her,
* ještě nás v červnu čeká školní výlet do ZOO Ohrada,
* dopravní výchova na dopravním hřišti ve Třeboni
* a rozloučení předškoláků se školkou.