Červen 2011

 • Dětský den oslavíme pátými SPORTOVNÍMI HRAMI  ve školce.
 • 13. června pojedou předškoláci trénovat a procvičovat své vědomosti na dopravní hřiště do Třeboně. Autobus odjíždí v 8:30, návrat k obědu. Děti budou potřebovat cyklistické přilby a kdo může i skládací koloběžku.
 • 17. června půjdou děti ze třídy Sluníček a Broučků na koncert Nezmarů do Českého domu, vstupné 40,- Kč.
 • 24. června se děti, které půjdou do školy rozloučí se školkou při ČARODĚJNICKÉ SHOW, která se bude odehrávat na zahradě, od 9:00 hodin, vstupné 35,- Kč.
 • 27. června přijede divadélko Zvoneček s pohádkou Péťa a Madla jedou na prázdniny. Od 8:45, 40,- Kč
 • 29. června budou děti vítat nové občánky v 15:00 na radnici a v 15:30 ODPOLEDNE PRO TATÍNKA.
 • prázdninový provoz bude přerušen na dva týdny v červenci od 18. do 31. 7. Ve zbylé době bude fungovat jedna třída v duhové budově s učitelkami sjednanými na prázdniny.

Školka nabízí ještě několik volných míst pro děti od 3 let a děti, které v průběhu školního roku 2011 — 2012 dovrší 3 let.

Své schopnosti rozvíjím a využívám pro dobro své i pro dobro druhých

Přejeme dětem a rodičům krásné sluníčkové prázdniny k načerpání nových sil a získání příjemných zážitků.

Květen 2011

 • 2.5. Čarodějnění a zdobení májky na zahradě. Čarodějnický oblek nutný! i kluci!!!
 • 2.5. plavání SLUNÍČEK.
 • 5.5. děti z duhové školky vystoupí v besídce maminkám k svátku od 16:00 h.
 • 6.5. paní Jandová přijede fotografovat děti, od 9:00.
 • 9.5. plavání  BROUČKŮ .
 • 11.5. děti ze žluté školky potěší maminky svým jarním vystoupením v 16:00 h.
 • 12.5. přijede do školky divadlo BAMBINI s hudebním pořadem KOUZELNÁ FLÉTNIČKA
 • 16.5. plavání SLUNÍČEK.
 • JARNÍ ODPOLEDNE PRO MAMINKU  přesouváme na červen
 • 23.5. plavání přesunuto na příští pondělí.
 • 24.5. přijede návštěva: děti z rakouské školky v Grosschenau
 • 30.5. poslední plavání BROUČKŮ.

Svůj svět ovládáme každý z nás sám. Jen my  jsme pány a tvůrci svého života.

Školka nabízí ještě několik volných míst pro děti od 3 let (dosažení 3 let v průběhu školního roku 2011 — 2012)

Duben 2011

 • 4.,11.,18. dubna předškoláci plavání.
 • Každé úterý a pátek podle počasí HIPOTERAPIE s poníky ze Zámeckého, střídání vždy po deseti dětech.
 • 4.4. divadlo ZVONEČEK ve školce O TŘECH PRASÁTKÁCH 8,45, 40,- Kč.
 • 12.4. Velikonoční dílna DUHA od 15:00.
 • 13.4. Velikonoční dílna ŽLUTÁ od 15:00.
 • 18.4. divadlo Z BEDNY ve školce JAK NA JAŘE SLUNÍČKO NECHTĚLO SVÍTIT od 9:00   35,- Kč.
 • 21.+22.4. Velikonoční prázdniny. Bude omezen provoz jen na duhovou školku.
 • 26.4. UKLIĎME SVĚT — úklid v okolí školky.
 • 27.+28.4. ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ od 8,00 do 14,00 hodin, spolu s DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, žádost o přijetí možno stáhnout z těchto stránek v záložce O škole.
 • 28.4. SOKOLNÍCI ve školce od 9 h, 40,- Kč.
 • keramika – předškoláci vždy ve středu, výroba nového díla.
 • Cest je mnoho, cíl však jen jeden. Je na Vás, kterou cestu zvolíte.

Březen 2011

* 1.3. Pořádáme historicky první MASOPUSTNÍ VESELICI v sále restaurace v Horní Stropnici. Odjezd autobusu je v 8:30,
masky s sebou.
* 4.3. Jdeme do Českého domu na divadlo
* JARNÍ PRÁZDNINY, budeme mít omezený provoz jen v duhové budově 7. -13.3.
* 14.3. Předškoláci začínají jezdit na plavání do Borovan, odjezd autobusu je ve 12:00 hodin, příjezd do 14:00 hodin.
* 15.3. Seminář MONTESSORI PEDAGOGIKY pro rodiče předškolních dětí v 16:00 hodin ve školce.
* 21.3. Plavání.
* 24.3. Divadlo ve školce — KOS — PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA, v 8:30, 35,- Kč.
* 28.3. Plavání.

Nikdo nám nemůže vzít to, co umíme. Největším bohatstvím jsou naše znalosti a dovednosti.

Červen 2010

–    červen přivítáme oslavou Dne dětí ČTVRTÝMI SPORTOVNÍMI HRAMI V MŠ 1.6.

–    plánované ODPOLEDNE PRO TATÍNKY uspořádáme za příznivějšího počasí ještě v čeřvnu

–    na 7. 6. byly pozvány děti od BROUČKŮ a SLUNÍČEK do ZUŠ na koncert žáků školy

–    10. a 11. června pro nás Lesy ČR v režii pana ing. Bjačka uspořádají ekologickou vzdělávací
  hru na téma ochrany lesa s názvem ČERVENÁ KARKULKA od 9:00  hodin                                  

–    21. 6. přijede divadlo Zvoneček s pohádkou O ZLATOVLÁSCE od 8:45,   35,-Kč

–    předškoláci se budou loučit se školkou ŠERPOVÁNÍM

–    nové občánky města přivítají děti ze třídy SLUNÍČEK ve středu 23.6. v 15:00 hodin

–    24. 6. pojedou děti ze třídy MOTÝLKŮ, KOŤÁTEK a ŽABIČEK na výlet do Hranic na pozvání
  Elenky Seyerové a jejích rodičů

–    jako každý rok si budou předškolní děti ověřovat své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy
  na DOPRAVNÍM HŘIŠTI ve Třeboni, odjezd v 9:00

–    v závěru školního roku si vyjdou děti všech tříd na letní pěší tématickou turistickou vycházku

Mateřská škola bude uzavřena od 19. do 31. července 2010. Po dobu prázdnin bude probíhat rekonstrukce školní kuchymě a provoz školky bude omezen na jednu třídu ve žluté budově. Žádáme rodiče, kteří to potřebují, aby své děti závazně přihlásili k prázdninovému pobytu ve školce u svých učitelek. Pokud Vaše děti nebudou o prázdninách chodit, prosíme, odhlašte je v sešitě.

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY NAPLNĚNÉ SLUNCEM, KLIDEM A POHODOU  ♥  🙂

Květen 2010

 • 4.5. přijede divadlo BAMBINI s PÍSNIČKAMI Z POHÁDEK  od 8:45, 30,- Kč
 • 5.5. v 15:30 předvedou své besídkové vystoupení pro maminky SLUNÍČKA, dopoledne vystoupí též v pečovatelském domě
 • 5.5. v 16:00 vystoupí pro maminky se svým programem BROUČKOVÉ
 • 11.5. potěší maminky KOŤÁTKA v 16:00 hodin
 • 13.5. účinkují pro maminky ŽABIČKY a MOTÝLKOVÉ v 16:00 hodin

Prosíme maminky, aby se postaraly o občerstvení ke společnému posezení po besídce.

 • 20.5. FOCENÍ dětí na závěr školního roku od 8:00 hodin

V měsíci květnu domluvíme spolupráci se školkou v Rakousku — GROSSSHÖNAU

Duben 2010

 • 19.4. divadlo v MŠ  -O ČARODĚJNICI, KTERÁ NEUMĚLA LÉTAT NA KOŠTĚTI v 10:30, 30,- Kč
 • 20.4. poslední plavání
 • 26.4. Den Země — UKLIĎME SVĚT. Budeme uklízet v okolí školky a odemkneme si zahradu po zimním spánku
 • 28. a 29.4. MALOVÁNÍ S JEŽKEM — ekologické hry ve školce od 9:00 hodin, 20,- Kč
 • 28. a 29.4. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 8:00 do 14:00 hodin.  K zápisu přijďte s dětmi, kterým budou do konce roku 2010            3 roky. Mladší děti přijmeme až dovrší 3 let, pokud bude volná kapacita. Současně se zápisem budou dny otevřených dveří ve školce. Na stránce O ŠKOLE  naleznete přihlášku do mateřské školy ke stažení.
 • 30.4. ozdobíme májku a dopoledne budeme ve školce čarodějnit

Březen 2010

— 2.3. divadlo KOS ve školce od 9:00 hodin pohádka PRINCEZNA A KOUZELNÁ PÍŠŤALKA. 35,- Kč

— 8.3. výchovný koncert POPULÁRNÍ HUDBA ve školce od 9:00 hodin, 40,- Kč

— 10.3. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ve školce, ukázky práce záchranářů od 9:00 hodin

— 17.3. od 15:00 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, děti ze třídy SLUNÍČEK

— 30.3. VELIKONOČNÍ DÍLNA od 16:00 hodin ve žluté školce.

1. a 2. dubna jsou velikonoční prázdniny, provoz jen v duhové budově 

Únor 2010

Od 2. února začínají předškoláci jezdit do bazénu v Borovanech, kde se budou učit nebát se vody a umět si v ní pořádně zadovádět a také plavat. Budou jezdit každé úterý, odjezd autobusu TJ s řidičem panem Schattauerem je ve 12:00 hodin od školky, návrat mezi 14:15 a 14:30. Střídat se bude třída SLUNÍČEK, která jede jako první a třída BROUČKŮ. Doprovázet a starat se o děti i v bazénu budou vždy nejméně tři učitelky.

V únoru si ještě budeme užívat zimních radovánek, prohlubovat si znalosti o zimní přírodě, počasí, o tom, jak chráníme své zdraví vzimě, abychom si mohli užívat radosti ze zimy, z pohybu a vytvářet si kladný vztah k zimním sportům. Budeme se připravovat na masopust s programem MASOPUSTNÍ VESELICE VESELÁ JE PŘEVELICE, který ve školce vyvrcholí masopustním karnevalem v úterý 16.2. dopoledne ve všech třídách.

Hned druhý den k nám přijede divadlo s pohádkou BERÁNEK Z MODRÉHO NEBE ( 17.2. v 9:00 a 10:00 h), 
vstupné 35,- Kč.

Jarní prázdniny začínají pro naše školáky 22. února, trvají celý týden. Naše školka má o jarních prázdninách omezený provoz na jednu až dvě třídy v duhové budově. Počítejte s tím a kdo máte možnost, odhlašte děti.   

Předškoláci nadále pokračují s hrátkami s němčinou, sledujte nástěnku ve vestibulu.                       🙂

Leden 2010

♥  Přejeme všem úspěšný rok 2010 plný pohody, štěstí, pevného zdraví a úsměvů.  ♥

V lednu si budou děti užívat s novými hračkami, které dostaly pod stromeček díky sponzorským darům od rodičů. Všem velmi moc děkujeme, vymyslíme způsob, jak vám je všechny předvést, děti určitě také doma prozradí, které hračky jim přišly vhod.
Máme pozvané divalo ZVONEČEK , přijedou 18.1. v 8:45, uvidíme pohádku O Otesánkovi.

Předškoláci, chystejte se k zápisu do základní školy, my připravujeme schůzku s učitelkou prvního stupně ZŠ, datum zveřejníme na nástěnce. Kdo máte pochybnosti o tom, zda dát dítě do školy, nebo požádat o odklad, přijďte se poradit se svou učitelkou. Pokud se nepletu, letos je změna v termínech odkladů školní docházky (do května!).