MŠ Nové Hrady – šablony I OP JAK

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Cíl projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a ikluzivnímu vzdělávání v Mateřské škole v Nových Hradech.
Oblasti podpory:
— personální podpora;
— osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
— inovativní vzdělávání dětí;
— spolupráce s rodiči dětí a veřejností.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000899