olga

Září 2021

Začíná nám nový školní rok 2021/2022

8. září — informační schůzka pro rodiče — 15.45 hod. u Sluníček nebo v případě hezkého počasí na zahradě MŠ

23. září — hodina s paní logopedkou — třída Broučků a Sluníček

30. září — 1. plavání předškoláků

9. srpna — Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v Duhové budově (třída Broučků) v 15. 30 hod.

27. srpna — Komunitně osvětové setkávání s rodiči na téma „Prevence úrazů u dětí předškolního věku a první pomoc« — začátek v 15 hodin v duhové budově ve třídě Broučků. V případě krásného počasí na zahradě MŠ.

Červen 2021

3. června — Výlet dětí z Duhové budovy do ZOO Na Hrádečku a do Obludiště — výlet pořádaný MAS Sdružení růže

7. června — Výlet dětí ze Žluté budovy do ZOO Dvorec

8. června — Projektový den „Myslivost a ochrana přírody«

9. června — Návštěva dalších pedagogů ze ZUŠ u předškoláků — přesunuto na 14. června

10. června — Badatelství s dětmi z Duhové budovy

16. června — Návštěva výstavy v Koželužně — Broučci

16. června — zmrzlina Koťátka

17. června — Rozloučení s předškoláky v MŠ — 9. 30hod., společné focení

18. června — zmrzlina Žabičky, Sluníčka

21. června — Divadlo Zvoneček „Letní pohádka« — 8.45 hod. 60,-kč

22. června — Zahradní show „Veselé šaškování« v 9:15 hod. 50,-kč

23. června — zmrzlina Broučci

28. června — výlet do Třeboně na Vláček Třebonáček a parník — Broučci a Sluníčka

30. června — Komunitně osvětové setkání při příležitostí vítání prázdnin a rozloučení s předškoláky od 15. 30 hod. na zahradě MŠ