Aktuální informace o ošetřovném

Po ukončení činnosti krizových MŠ a ZŠ mají rodiče možnost buď umístit dítě do své MŠ, pokud je otevřena, či zajistit péči osobním přístupem za podpory ošetřovného. Z uvedeného vyplývá, že kraj nezajišťuje dále péči o děti a žáky po ukončení nouzového stavu a odpovědnost za zajištění této péče dále náleží zákonným zástupcům.

Ošetřovné:

– Pro MŠ i ZŠ je dohoda vládní koalice na výši ošetřovného 80 % z denního vyměřovacího základu.

– Pokud zákonní zástupci ponechají dítě doma, musí mít pro to vážné důvody:

1. dítě patří do rizikové skupiny – astma, imunitní systém nebo žijí v domácnosti s někým, kdo je rizikový dle kritérií vydaných Ministerstvem zdravotnictví (uvedeno v manuálu pro MŠ, vydaném MŠMT, přístupný na http://msmt.cz );

2. provozní důvody školy, ve formě:

a) omezení kapacity školy (např. ZŠ, kde budou od 25.5. skupiny max. 15 žáků, někteří žáci se nevejdou),

b) z důvodu kratší provozní doby – kdy nezvládnou rodiče sjednotit práci a péči o děti.

Za těchto podmínek by bylo možné čerpat dávku ošetřovného i zpětně od 1.5. až do 30.6.2020.

Předepsané vážné důvody musí žadatel uvést v tiskopisu (elektronická verze na ČSSZ).

Z hygienických důvodů nebude vydávána první den nemoci strava do jídlonosičů. Odhlásit lze v pondělí do 8.00 hod, další dny do 12.00 hod. na následující den.