Září 2018

Vítejte v novém školním roce! Přejeme všem, dětem i rodičům hodně pěkných zážitků a radostí, spokojenost při nabývání nových poznatků, v přátelství a lásce a těšíme se na spolupráci.

  • V záložce rozdělení do tříd najdete seznamy dětí
  • učitelky na třídách:
  • Koťátka Bc. Renáta Círalová a Eva Heřmanová
  • Žabičky Marie Dorotovičová a Nikola Dvořáková
  • Sluníčka Petra Lepšová a asistentka pedagoga Světlana Mayer Pajerská
  • Broučci Ilona Vicánová a Šárka Dibďáková DiS.
  • všem bude pomáhat školní asistentka Marie Procházková
  • o čistotu budou dbát: Marcela Koriťáková – školnice a uklizečka Soňa Hoferová
  • dobrá jídla nám budou vařit kuchařka Eva Tomášková a Zdeňka Motyčáková pod vedením Romany Čadové
  • schůzka s rodiči

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký