Září 2017

Vítejte v novém školním roce.

  • 4.9. zahajujeme školní rok 2017 — 2018 ve 4 třídách, s počtem 102 dětí
  • 26.9. přijede do školky divadlo Zvoneček s pohádkou Hrnečku, vař!, v 8:45 za 50,- Kč
  • od začátku září opět vybíráme 500,- Kč na dítě do fondu na divadla a placené akce.

Už jsou vyvěšeny seznamy dětí v záložce Rozdělení dětí do tříd

Od září v naší školce pracují noví asistenti: paní Mgr. Olga Pávková jako asistent pedagoga ve třídě Sluníček, paní Světlana Mayer Pajerská jako asistent pedagoga ve třídě Koťátek a paní Marie Procházková jako školní asistent.

  • 4.10. 16:00  schůzka s rodiči, s rodiči předškoláků si domluvíme společná pravidla povinné docházky do MŠ