Duben 2016

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY bude ve dnech  26. 4. 2016 od 8 do 14 hodin a 27. 4. 2016 od 12 do 16 hodin současně se dny otevřených dveří. K zápisu přijďte s dětmi, které dovrší 3 let ve školním roce 2016 – 2017, s sebou přineste vyplněnou žádost, podepsanou oběma rodiči, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o očkování. Žádost o přijetí je volně uložena ve žluté a duhové školce u jídelníčku, nebo ke stažení na www.msnovehrady.cz. Je nutné znovu podat přihlášku po loňském nepřijetí. Těšíme se na Vás, Vaše školka

 • 5.4. školní kolo ve zpěvu – Zvonek z Novohradských hor
 • 6.4. přednáška logopeda „Vývoj řeči a logopedická péče“ v 16:30 ve školce
 • 12.4. divadlo ve školce „Jarní pohádka“ v 8:45, za 45,- Kč
 • 13.4. se vybrané děti zúčastní soutěže Zvonek z Novohradských hor ve zpěvu v Horní Stropnici
 • 20.4.  5. plavání
 • 21.4. přijede sokolník do Sokolího hnízda v 10:00, za 50,- Kč
 • 18. – 22.4. UKLÍZÍ CELÁ ŠKOLKA v rámci akce Ukliďme svět = úklid okolí školky
 • 26. a 27.4. ZÁPIS nových dětí do MŠ + Den otevřených dveří 8 – 14 a 12 – 16 h
 • 27.4.   6. plavání – poslední
 • 29.4. zdobení májky, ČARODĚJNĚNÍ na zahradě od 9 h
 • POLICIE ČR – ukázka práce – KRŮČKY BEZPEČÍ
 • ODPOLEDNE PRO TATÍNKA

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí. K. Čapek