Březen 2016

 • ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY bude ve dnech  26. 4. 2016 od 8 do 14 hodin a 27. 4. 2016 od 12 do 16 hodin současně se dny otevřených dveří. K zápisu přijďte s dětmi, které dovrší 3 let ve školním roce 2016 – 2017, s sebou přineste vyplněnou žádost, podepsanou oběma rodiči, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o očkování. Žádost o přijetí je volně uložena ve žluté a duhové školce u jídelníčku, nebo ke stažení na www.msnovehrady.cz. Je nutné znovu podat přihlášku po loňském nepřijetí. Těšíme se na Vás, Vaše školka
 • 8.3. přijede v 8:45 do školky divadlo Bambini s pohádkou O myšce Andulce, vstupné 40,- Kč
 • 9.3. pojedou předškoláci do bazénu v Borovanech na 1. plavání
 • 10.3. od 15:30 Velikonoční dílna, kterou připravila maminka Kinclová (u Broučků)
 • 15.3. školní kolo recitační soutěže Zvonek z Novohradských hor
 • 16.3. 2. plavání
 • 21.3. Odemykání zahrady, jarní slavnost
 • 22.3. Přehlídka dětských recitátorů Zvonek z Novohradských hor v zámku od 9:00 hodin
 • 23.3. 3. plavání
 • 24.3. Velikonoční prázdniny – provoz omezen jen na 1 třídu
 • 25.3. svátek
 • 30.3. 4. plavání

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.  Jean Anouilh