Listopad 2015

Na listopad plánujeme ŠKOLKOVOU DRAKIÁDU a ZAMYKÁNÍ ZAHRADY – podle počasí, také navštívíme knihovnu.

  • 2.11. Koncertík s Viktorem „Piesnička je liek“ od 8:30, za 40,- Kč
  • 5.11. Fotografování dětí od 8:00 PHOTODIENST
  • KRŮČKY BEZPEČÍ – Policie ČR předvede dětem jak vycvičení psi pomáhají chránit
  • 11.11. MARTINSKÁ JÍZDA, sraz v 16:00 hodin na zahradě, děti se mohou projet na poníkovi (poprosíme o finanční příspěvek na poníka), rodiče prosíme o Martinské pohoštění pro děti i dospělé (rohlíčky, koláčky a podobně), pitný režim a něco pro zahřátí připraví školka. Lampiónový průvod do náměstí v 17:00.
  • 26.11. ADVENTNÍ DÍLNA pro rodiče a děti, od 15:00 ve žluté školce
Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Girolamo Casanova