Červen 2015

— 1.6.  9. Sportovní hry v mateřské škole ke Dni dětí

— 4.6. fotografování dětí

— 18.6. Zahradní slavnost POHÁDKOVÁ PÁRTY

— 19.6. pojedou děti z duhové školky na dopravní hřiště ve Třeboni

— 25.6. schůzka s rodiči nově přijatých dětí 15:30

— na školní výlety si děti letos vyšlápnou po svých do okolí

— v úterý 30.6. na rozloučení před prázdninami zveme rodiče s dětmi na SPORTOVNÍ ODPOLEDNE od 15:30, buřty a sportovního ducha s sebou!

V záložce O škole je vyvěšeno přijetí — nepřijetí do MŠ

Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.  Marcus Tullius Cicero