Říjen 2014

V říjnu nás čeká:

  • 1.10. fotografování dětí od 8:00 hodin firma Photodienst

  • Policie ČR ve školce „Krůčky bezpečí“ – ukázka výcviku policejních psů – dopoledne – přeloženo na 11. listopad

  • školková DRAKIÁDA, každá budova zvlášť, podle počasí

  • 27.a 29.10. budou podzimní prázdniny a omezení provozu na duhovou budovu!!!

  • 30.a 31.10. „Strašidlácký běsnění“ ve školce

Je na světě CD s fotografiemi za školní rok 2013-2014 k zapůjčení.

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.    Marcus Tullius Cicero