Říjen 2014

V říjnu nás čeká:

— 1.10. fotografování dětí od 8:00 hodin firma Photodienst

— Policie ČR ve školce „Krůčky bezpečí« – ukázka výcviku policejních psů — dopoledne — přeloženo na 11. listopad

— školková DRAKIÁDA, každá budova zvlášť, podle počasí

— 27.a 29.10. budou podzimní prázdniny a omezení provozu na duhovou budovu!!!

— 30.a 31.10. „Strašidlácký běsnění« ve školce

Je na světě CD s fotografiemi za školní rok 2013—2014 k zapůjčení.

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.    Marcus Tullius Cicero