Květen 2014

V květnu děti vystoupí v besídkách ke Dni matek a pojedou na výlet:

  • 6.5. besídka u SLUNÍČEK v 16:00

  • 7.5. besídka u BROUČKŮ v 16:00

  • v neděli 11.5. Den matek

  • 13.5. besídka u KOŤÁTEK v 16:00

  • 14.5. besídka u ŽABIČEK v 16:00

  • 26.5. výlet ZOO Hluboká Sluníčka + Koťátka, odjezd v 7:15, 200,- Kč

  • 28.5. výlet ZOO Hluboká Broučkové + Žabičky, odjezd v 8:00, 200,- Kč

  • 30.5. 8. SPORTOVNÍ HRY  V MŠ dopoledne

– předškoláci (možná i Broučkové) pojedou na návštěvu do školky v Rakousku, termín zatím není

Čiň, co je tebe hodné, ne, co si zaslouží druhý.       Walther van der Vogelveide