Říjen 2013

Ve čtvrtek 31.10.2013 se koná „ZAHRADNÍ PÁRTY“ na školkové zahradě od 15:00 hodin. Budeme sázet živý plot a konzultovat co a jak dál. Rozděláme oheň na opékání buřtů, k dispozici bude teplý čaj. Svačinu a nářadí s sebou, přineste i vhodné sazenice do plotu. Zveme rodiče s jejich dětmi, kteří chtějí pomoci školce. 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Na schůzce s rodiči, konané dne 12.9.2013 byli rodiče seznámeni se záměrem školky upravit zahradu v přírodním stylu. Tato úprava se týká realizace výukových prvků pro děti, jako jsou například: smyslový chodníček, pro tříbení hmatu, orientace, kamenná zídka pro pozorování hmyzu, drobných živočichů a rostlin obývajících tuto zídku, bylinkový záhon pro rozvíjení smyslů, vědomostí, praktického užití a zdravého životního stylu, sad pro malé zahradníky, vodní biotophmyzí hotely, živý plot a další prvky přírodní zahrady. Přírodní prvky v zahradě přirozeně rozvíjejí v dětech pozorovací schopnosti (barva listů, škůdci, půda, vývoj,…), smysl pro zodpovědnost (pravidelná starost, péče, ochrana před poškozením), trpělivost, spolupráci a přináší dětem pocit uspokojení z vlastní a společné práce.
Na úpravě se budou podílet zaměstnanci  a děti školky, spolu s konzultantem z oboru „přírodních zahrad“, město. Rádi bychom do změn zapojili i Vás, rodiče, a to v rámci podzimního setkání na zahradě některou sobotu dopoledne. Ve školce je k dispozici dotazník, ve kterém můžete vyplnit jaké přebytky ze zahrady či materiál můžete zdarma poskytnout. Moc se těšíme na spolupráci, kterou si plánujeme minimálně v jednom školním roce, ale asi to vyjde na delší dobu.  

– 2.10. přijede sokolník předvést své chovance a povyprávět dětem o nich, v 10:00 v Sokolím hnízdě, 40,- Kč

– 7.10. se budou děti fotografovat, firma Photodienst, od 8:00 hodin

– pozveme Policii ČR, aby dětem ukázala část své práce,

– uspořádáme školní drakiádu, podle počasí, každá budova

– 29.a 30. října budou podzimní prázdniny, omezen provoz v duhové budově, prosíme, nezapomeňte si odhlásit děti

Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací.
John Ruskin