Červen 2013

-13.6. Balonková show na zahradě od 9:00 40,- zaplatíme z výdělku „Masopustní veselice“

-13.6. rozloučení předškoláků se školkou

-17.6. Sportovní odpoledne pro rodiče a děti se Skautským oddílem 16:00, buřty a pití s sebou

-20.6. Planetárium v ČB, Broučkové a Sluníčka, odjezd v 8:00, vstupné 30,- Kč, jízdné se rozpočítá

-21.6. Dopravní hřiště Třeboň, odjezd v 8:00, Broučkové a Sluníčka

-26.6. Schůzka s rodiči přijatých dětí ve třídě Žabiček v 15:30

-27.6. Divadlo ZVONEČEK  „Letní pohádka“ v 8:45 40,- Kč

V červnu uskuteční třída Broučků výlet k hasičům do ČB, ostatní budou podnikat polodenní pěší výlety po okolí.

Prázdninový provoz bude zajištěn v jedné třídě v duhové budově a zavřeno máme od 22.7. do 4.8.2013.

Přejeme všem hezké a slunečné prázdniny!

Přátelé mají mít přednost před králi.   Voltaire