Duben 2013

  • v dubnu ODEMYKÁNÍ ZAHRADY – podle počasí, až nastane jaro
  • ukázka práce POLICIE ČR
  • 17.4.  se děti zúčastní soutěže ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH HOR svými výtvarnými pracemi
  • 22.-26.4. – v tomto týdnu uskutečníme akci UKLIĎME SVĚT úklidem okolí školky
  • 24. a 25.4. ZÁPIS nových dětí do MŠ + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8:00 do 14:00 hodin
  • 30.4. ČARODĚJNĚNÍ na zahradě, ZDOBENÍ MÁJKY dopoledne
  • podle možností bazénu v Borovanech uskutečníme další plavání předškoláků
Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.           Friedrich Nietzsche