Poděkování

Na začátku prázdnin jsme dostali překrásné poděkování od jedné maminky. Velice nás  potěšilo a také dojalo. Stalo se pro nás všechny hnací silou a podporou pro další práci. Děkujeme za ně i za zpětnou vazbu!

S laskavým dovolením cituji:

„Ještě jednou bych vám všem ostatním učitelkám chtěla poděkovat za krásný školkový rok. Pro Elenku byl inspirující a díky této školce jsme se naučily  spoustu nových věcí.
Už teď se těší, až opět bude navštěvovat školku. Když kolikrát čtu, jak je to v jiných školkách, tak si vážím této.
Přeji hodně spokojených rodičů (i když kdo chce psa bít, hůl si najde).
V září na shledanou Radka Ihnatoliová.«