Červen 2011

  • Dětský den oslavíme pátými SPORTOVNÍMI HRAMI  ve školce.
  • 13. června pojedou předškoláci trénovat a procvičovat své vědomosti na dopravní hřiště do Třeboně. Autobus odjíždí v 8:30, návrat k obědu. Děti budou potřebovat cyklistické přilby a kdo může i skládací koloběžku.
  • 17. června půjdou děti ze třídy Sluníček a Broučků na koncert Nezmarů do Českého domu, vstupné 40,- Kč.
  • 24. června se děti, které půjdou do školy rozloučí se školkou při ČARODĚJNICKÉ SHOW, která se bude odehrávat na zahradě, od 9:00 hodin, vstupné 35,- Kč.
  • 27. června přijede divadélko Zvoneček s pohádkou Péťa a Madla jedou na prázdniny. Od 8:45, 40,- Kč
  • 29. června budou děti vítat nové občánky v 15:00 na radnici a v 15:30 ODPOLEDNE PRO TATÍNKA.
  • prázdninový provoz bude přerušen na dva týdny v červenci od 18. do 31. 7. Ve zbylé době bude fungovat jedna třída v duhové budově s učitelkami sjednanými na prázdniny.

Školka nabízí ještě několik volných míst pro děti od 3 let a děti, které v průběhu školního roku 2011 — 2012 dovrší 3 let.

Své schopnosti rozvíjím a využívám pro dobro své i pro dobro druhých

Přejeme dětem a rodičům krásné sluníčkové prázdniny k načerpání nových sil a získání příjemných zážitků.