a47

Červen 2020

Pondělí 1. 6. — Sportovní hry v MŠ

Pátek 12. 6. — Projektový den Jóga pro děti — zrušeno kvůli zranění lektorky

Projektová výprava Indiáni — děti ze žluté školky

Úterý 16. 6. — Zahradní balónková show — 9.15 hod. na zahradě MŠ — zveme i předškoláky, kteří momentálně MŠ nenavštěvují. Vstupné bude hrazeno z výtěžku z masopustu

Čtvrtek 18. 6. — Rozloučení s předškoláky v 9. 30 hod. na zahradě MŠ

Ve čtvrtek 18. 6. v 16.00 hod. se uskuteční zábavné pohádkové odpoledne při příležitosti rozloučení s předškoláky. Sraz rodičů a dětí mezi 16 — 16. 30 hod. před MŠ u vchodu od náměstí. S sebou buřty nebo něco dobrého na zub, vhodnou obuv a dobrou náladu. Pitný režim pro děti zajištěn.

Pátek 19. 6. — Projektový den Pejsci

Přejeme dětem krásné prázdniny a těšíme se na všechny v září 🙂

Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření MŠMT upřesnilo, že je možné za dodržování mimořádných opatření (nošení roušek) chodit mimo areál MŠ. Vzhledem k těsné blízkosti přírody u MŠ, kde se nepohybují další osoby a je tedy minimální riziko přenosu viru, budeme tuto možnost od června využívat.

Aktuální informace o ošetřovném

Po ukončení činnosti krizových MŠ a ZŠ mají rodiče možnost buď umístit dítě do své MŠ, pokud je otevřena, či zajistit péči osobním přístupem za podpory ošetřovného. Z uvedeného vyplývá, že kraj nezajišťuje dále péči o děti a žáky po ukončení nouzového stavu a odpovědnost za zajištění této péče dále náleží zákonným zástupcům.

Ošetřovné:

– Pro MŠ i ZŠ je dohoda vládní koalice na výši ošetřovného 80 % z denního vyměřovacího základu.

– Pokud zákonní zástupci ponechají dítě doma, musí mít pro to vážné důvody:

1. dítě patří do rizikové skupiny – astma, imunitní systém nebo žijí v domácnosti s někým, kdo je rizikový dle kritérií vydaných Ministerstvem zdravotnictví (uvedeno v manuálu pro MŠ, vydaném MŠMT, přístupný na http://msmt.cz );

2. provozní důvody školy, ve formě:

a) omezení kapacity školy (např. ZŠ, kde budou od 25.5. skupiny max. 15 žáků, někteří žáci se nevejdou),

b) z důvodu kratší provozní doby — kdy nezvládnou rodiče sjednotit práci a péči o děti.

Za těchto podmínek by bylo možné čerpat dávku ošetřovného i zpětně od 1.5. až do 30.6.2020.

Předepsané vážné důvody musí žadatel uvést v tiskopisu (elektronická verze na ČSSZ).

Z hygienických důvodů nebude vydávána první den nemoci strava do jídlonosičů. Odhlásit lze v pondělí do 8.00 hod, další dny do 12.00 hod. na následující den.

Od 6. 5. — 11. 5. 2020 probíhá zjišťování počtu dětí, které by do konce školního roku navštěvovaly mateřskou školu. Následně bude zveřejněno datum otevření MŠ a také opatření, která budou závazná pro děti a zákonné zástupce dětí.

V plastovém boxu u kolostavu ve školce jsou nově omalovánky pro menší děti, pexesa, okopírované pracovní listy pro děti, jejichž rodiče si nemají možnost tisknout doma. Některé pracovní listy pro děti umístíme i na FB stránku školky nebo si je můžete kdykoli sami vyzvednout v boxu. Do boxu budeme pravidelně přidávat další pracovní listy pro menší děti i pro předškoláky :-).

Úkoly pro předškoláky

Vážení rodiče předškoláčků, současná situace nám nedovoluje vzdělávat Vaše děti v MŠ a proto bychom Vám chtěly nabídnout dobrovolnou možnost využít pracovních listů, se kterými pracujeme ve třídách. Tyto pracovní listy budou k dispozici v označeném plastovém boxu, který jsme umístily u kolostavu u bočního vchodu MŠ. Boční vchod proto bude otevřený. Prosím, vezměte si z boxu celou složku Vašeho dítěte domů a podle Vašeho uvážení můžete úkoly postupně plnit. Pro doplnění informací nás můžete kontaktovat na e-mailu [email protected] nebo přes skupinu na FB MŠ Nové Hrady. Děkujeme Vám a přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví.

Další materiály pro předškoláčky: https://www.vesela-chaloupka.cz/materiály/predskolaci-bez-zapisu-149/

Uzavření MŠ

Na základě rozhodnutí Rady města Nové Hrady dochází od úterý 17. 3. 2020 do odvolání k uzavření Mateřské školy Nové Hrady. O znovuotevření budete informováni na webových stránkách. Strava bude automaticky odhlášena na celou dobu uzavření MŠ. Potvrzení o ošetřování člena rodiny si můžete vyzvedávat v úterý 17. 3. 2020 od 7—11 hodin, po telefonické nebo e-mailové dohodě jinak. 

Děkujeme za pochopení.