Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

V úterý 21. července v 15. 30 hodin ve třídě Broučků v Duhové budově – schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.