Školní rok 2011 – 2012, září

Vítáme Vás v novém školním roce, seznamte se s tím, co Vaše děti čeká:

Děti se budou seznamovat se školkou, s jejím režimem, s kamarády, učitelkami a tetami, které se o ně budou pečlivě starat. Vytvoří si společné rituály, zvyklosti a pravidla soužití. Budou co nejvíce využívat školní zahrady ke hrám.

  • 6. září od 8:45 zahraje divadlo ZVONEČEK pohádku SŮL NAD ZLATO. 40,- Kč
  • 19. září v 10:30 přijede divadlo Z BEDNY s pohádkou PŘÍHODY KOČKY AGÁTY. 35,- Kč

Na pohádky zveme i děti, které ještě nechodí do školky: vezměte maminku za ruku a přijďte.

„Úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.“ (indické přísloví)