Červen 2010

–    červen přivítáme oslavou Dne dětí ČTVRTÝMI SPORTOVNÍMI HRAMI V MŠ 1.6.

–    plánované ODPOLEDNE PRO TATÍNKY uspořádáme za příznivějšího počasí ještě v čeřvnu

–    na 7. 6. byly pozvány děti od BROUČKŮ a SLUNÍČEK do ZUŠ na koncert žáků školy

–    10. a 11. června pro nás Lesy ČR v režii pana ing. Bjačka uspořádají ekologickou vzdělávací   hru na téma ochrany lesa s názvem ČERVENÁ KARKULKA od 9:00  hodin                                  

–    21. 6. přijede divadlo Zvoneček s pohádkou O ZLATOVLÁSCE od 8:45,   35,-Kč

–    předškoláci se budou loučit se školkou ŠERPOVÁNÍM

–    nové občánky města přivítají děti ze třídy SLUNÍČEK ve středu 23.6. v 15:00 hodin

–    24. 6. pojedou děti ze třídy MOTÝLKŮ, KOŤÁTEK a ŽABIČEK na výlet do Hranic na pozvání   Elenky Seyerové a jejích rodičů

–    jako každý rok si budou předškolní děti ověřovat své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy   na DOPRAVNÍM HŘIŠTI ve Třeboni, odjezd v 9:00

–    v závěru školního roku si vyjdou děti všech tříd na letní pěší tématickou turistickou vycházku

Mateřská škola bude uzavřena od 19. do 31. července 2010. Po dobu prázdnin bude probíhat rekonstrukce školní kuchymě a provoz školky bude omezen na jednu třídu ve žluté budově. Žádáme rodiče, kteří to potřebují, aby své děti závazně přihlásili k prázdninovému pobytu ve školce u svých učitelek. Pokud Vaše děti nebudou o prázdninách chodit, prosíme, odhlašte je v sešitě.

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY NAPLNĚNÉ SLUNCEM, KLIDEM A POHODOU  ♥  🙂