Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2018 — 2020

Schválený rozpočet na rok 2018

Náklady Schválený rozpočet 2018 Rok 2018 stř.1 Rok 2018 stř.2
501 materiálové náklady 695000 200000 495000
502 energie, voda, topení 445000 320000 125000
511-opravy a udržování 90000 80000 10000
512-cestovné 4000 3000 1000
518-ostatní služby celkem 225000 193000 32000
52-mzdové a sociální náklady 93000 81000 12000
549-ostatní náklady z činnosti 10000 10000 0
558-náklady z pořízení DDHM 70000 55000 15000
Náklady celkem 1632000 942000 690000
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 470000 0 470000
602/0311-tržby-šk.akce 48000 48000 0
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000 14000 0
672-provozní dotace od města 1100000 880000 220000
Výnosy celkem 1632000 942000 690000

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 — 2020

Náklady Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020
501 materiálové náklady 709000 709000 709000
502 energie, voda, topení 465000 465000 465000
511-opravy a udržování 90000 90000 90000
512-cestovné 4000 4000 4000
518-ostatní služby celkem 235000 235000 235000
52-mzdové a sociální náklady 98000 98000 98000
549-ostatní náklady z činnosti 10000 10000 10000
558-náklady z pořízení DDHM 70000 70000 70000
Náklady celkem 1681000 1681000 1681000
Výnosy
602/0310-výnosy z prod.služeb-stravné 480000 480000 480000
602/0311-tržby-šk.akce 48000 48000 48000
649/0310-ost.výn.z činn.-plavání 14000 14000 14000
672-provozní dotace od města 1139000 1139000 1139000
Výnosy celkem 1681000 1681000 1681000

Schválila rada města Nové Hrady na 91. jednání dne 01.11.2017 Zveřejněno 04.12.2017