Rozhodnutí o přijetí — nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( § 34 odst. 3 školského zákona)

Na základě podaných žádostí o přijetí do MŠ ze dne 9. a 10. 5. 2017 ředitelka Mateřské školy Nové Hrady rozhodla takto:

Podle § 34 odst. odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve spojení s § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále správní řád), se od 1.9.2017 dítě pod uvedeným číselným kódem

1 přijímá

2 přijímá

3 přijímá

4 přijímá

5 přijímá

6 přijímá

7 přijímá

8 přijímá

9 přijímá

10 přijímá

11 přijímá

12 přijímá

13 přijímá

14 přijímá

15 přijímá

16 přijímá

17 přijímá

18 přijímá

19 přijímá

20 přijímá

21 přijímá

22 přijímá

23 přijímá

24 přijímá

25 přijímá

26 přijímá

27 přijímá